ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เอกสารประกาศ