โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
คณะผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียน
และแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการต่าง ๆ

ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 และห้องสมุดโรงเรียน อาคารสาธิต 2 ชั้น 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก