กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ โดยสิ่งของที่พระอาจารย์ได้รับบิณฑบาต จะนำไปเปิดโรงทานและสนับสนุนกิจกรรมสอยดาวเพื่อสร้างโบสถ์ วัดท่าสีลารมณ์ ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566