มอบทุนสนับสนุนทีมแบดมินตัน การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 33 “อรุณเกมส์”

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ ใจเรือง ได้มอบทุนสนับสนุนทีมแบบมินตัน การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 33 “อรุณเกมส์” ณ จ.อุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารผู้แทนอาจารย์ และตัวแทนนักกีฬาทีมแบดมินตันรับมอบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1