มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการแข่งขัน J-Challenge (ภาษาญี่ปุ่น)

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการแข่งขัน J-Challenge (ภาษาญี่ปุ่น) ผ่านการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และผ่านการแข่งขันรอบที่ 2 ณ บริเวณลานหน้าอาคาร สาธิต 1