มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบ อันดับที่ 2 ของประเทศ และอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบ อันดับที่ 2 ของประเทศ และอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร โครงการทดสอบวัดความรู้ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด