พระกฐินพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนนักเรียน เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวนเงิน 30,000 บาท เนื่องในโอกาสกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้นำพระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร