รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 โครงการพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โครงการพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2567
– โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566
– สอบคัดเลือก 10 มกราคม 2567
– ประกาศผลสอบ 17 มกราคม 2567
– มอบตัว 24 มกราคม 2567