กิจกรรม วันชาติไทย

วันชาติในประเทศไทย เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เดิมกำหนดเป็นวันที่ 24 มิถุนายน อันเป็นวันที่คณะราษฎรก่อการปฏิวัติสยามใน พ.ศ. 2475 โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 และเริ่มงานฉลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ต่อมาใน พ.ศ. 2503 จึงเปลี่ยนไปเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ตามอย่างประเทศราชาธิปไตยอื่น ๆ  ปัจจุบันตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี [ภาพกิจกรรมททั้งหมด]

ขออนุญาตนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๐

  ขออนุญาตนานักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๐ “ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์”

ภาพกิจกรรม งานลอยกระทง ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรม งานลอยกระทง ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร [รายละเอียด]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬากอล์ฟประเภททีม

ขอแสดงความยินดี นางสาวณิชากร  ปราบศรีภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทื่ ๖/๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๑ กีฬากอล์ฟประเภททีม กีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖  “เจียงฮายเกมส์” ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [รายละเอียด]

การแข่งขัน “ฟุตบอล ๓ เส้า KUS กระชับมิตร”

“ฟุตบอล ๓ เส้า KUS กระชับมิตร” ณ  สนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [รายละเอียด]

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กรุงเทพมหานคร

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กรุงเทพมหานคร   วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอัสัสมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ [อ่านรายละเอียด]

พิธีมอบเกียรติบัตรการสอบ Pretest ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบเกียรติบัตรการสอบ Pretest ปีการศึกษา 2562  โดย อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุมพลอากาศปอง มณีศิลป์ อาคารสาธิต 3 ชั้น 6 [ภาพกิจกรรม]

ประกาศผลสอบ Pretest 2562 (ลำดับที่ 1 -10)

ประกาศผลสอบ Pretest 2562 (ลำดับที่ 1 -10) การมอบใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00  ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1  ชั้น 1 โปรดนำบัตรสอบหรือหลักฐานแสดงตนมาในวันและเวลาดังกล่าว

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  วันเสาร์ที่ 3  พฤศจิกายน 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ นราธิป (ผู้ควบคุม) นายนิพิฐพันธุ์ บุญมา ม. 6/2  เข้ารอบชิงชนะเลิศ และ ได้อันดับที่ 4 น.ส.ธันย์ชนก เทพรักษ์ ม. 6/2 เข้ารอบชิงชนะเลิศ และ ได้อันดับที่ 4 [รายละเอียด]

การประกวดถ่ายภาพนิ่ง “อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน”

สรุปผลการเข้าร่วมโครงการประกวดถ่ายภาพนิ่ง “อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน” ด.ช.ธนพล  โรจน์ทินกร   ม.3/1   ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 และทุนการศึกษา 3,000 บาท [รายละเอียด]  

กิจกรรมตักบาตร ประจำเดือน พ.ย. ปีการศึกษา 2561

การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๗

รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๗ ประจาปี ๒๕๖๑