การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ตัวสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2565

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ตัวสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2565 ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

โครงการจิตอาสา บริจาคสิ่งของ

โครงการจิตอาสา บริจาคสิ่งของ สิ่งของที่รับบริจาค หนังสือ สมุด เสื้อผ้า ชุดนักเรียน รองเท้า อุปกรณ์การเรียน เปิดรับของ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 11 เมษายน 2565 ที่อยู่สำหรับบริจาคสิ่งของ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 090-008-4295

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ หัวข้อ “สืบสานสงกรานต์ไทย วิถีใหม่ NEW NORMAL“

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ หัวข้อ “สืบสานสงกรานต์ไทย วิถีใหม่ NEW NORMAL“

มอบของที่ระลึกพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยท่าน พ.ต.อ.ดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมผู้ปกครองและครู) มอบของที่ระลึกพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง นายทะเบียนและอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสายวิชาการดีเด่น เนื่องในวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 129 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

มอบของที่ระลึกพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนบุคลากร มอบของที่ระลึกพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง นายทะเบียนและอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสายวิชาการดีเด่น เนื่องในวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 129 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครบตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

ผลการแข่งขันวัยฝันประชันงานเขียน

ผลการแข่งขันวัยฝันประชันงานเขียน ในหัวข้อ “ความทรงจำในฤดูหนาว” ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 คน สามารถอ่านผลงานของผู้เข้าประกวดทั้งหมดได้ในแอปพลิเคชัน readAwrite โดยพิมพ์ในช่องค้นหาว่า #ThewriterPMs                            

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือ TEDET

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมใช้งาน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมใช้งาน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน โดยการร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อสร้างแหล่งการอ่านหนังสือออนไลน์ที่เปิดให้นักเรียนได้ใช้ทั่วประเทศ

ผลการประกวดศิลปะ ในหัวข้อ Gender Art Equality

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายกิจการนักเรียน ผลการประกวดศิลปะ ในหัวข้อ Gender Art Equality ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลิงก์ดาวน์โหลดภาพถ่ายเพิ่มเติม

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเก่า ม.3) ประจำปีการศึกษา 2565

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเก่า ม.3) ประจำปีการศึกษา 2565 ลิงก์ดาวน์โหลดภาพถ่ายเพิ่มเติม

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างแหล่งการอ่านหนังสือออนไลน์ที่เปิดให้นักเรียนได้ใช้ทั่วประเทศ ลิงก์ดาวน์โหลดภาพถ่ายเพิ่มเติม  

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ลิงก์ดาวน์โหลดภาพถ่ายเพิ่มเติม

แผนผังอาคารสอบนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

แผนผังอาคารสอบนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การจัดซื้อกังหันตีน้ำ สำหรับโครงการศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้ฯ

กราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อกังหันตีน้ำ สำหรับโครงการศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้ฯ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากน้ำ และทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 สอบปลายภาครูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 สอบปลายภาครูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 หมายเหตุ : อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการสอบ