การแข่งขัน Cover Dance รอบชิงชนะเลิศ

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Cover Dance รอบชิงชนะเลิศ ในงาน “Open House สาธิตประสานมิตร เปิดบ้านพหุปัญญา 36 วิชาเอก” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทีม (Glow’n in the dark) รายชื่อ ดังนี้ 1.ด.ญ.สุพิชญา วิทยาพูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 2.ด.ญ.ชนากานต์ หรั่งรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 3.ด.ญ.สุวิชาดา อ้นทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 4.ด.ญ.ธัญวรัตม์ แก้วขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 5.ด.ญ.ปานปรารถนา ปานพิพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 6.น.ส.พรรณภัทร เพียรการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 7.น.ส.กฤตยา พยัพไพร

กิจกรรม ร้อง เล่น เต้น Joy to the World ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.10 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น Joy to the World ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีสากล เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าที่จะแสดงออก ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องสมุดโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม White Shark ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม White Shark ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในรายการแข่งขันประกวด Japan Open Cheerleading Championship 2022 ประเภท Median Junior Division ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินฝึกหัดกับ GMTA Entertainment Thailand

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชนากานต์ หรั่งรอด ม.2/3 นางสาวกฤตยา พยัพไพร ม.5/2 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินฝึกหัดกับ GMTA Entertainment Thailand ในช่วงปิดภาคเรียนและมีโอกาสได้เซ็นสัญญาร่วมงานกับทางค่าย จากการที่ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน SBAC Cover Dance 2022 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Glow’n in the Dark

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Glow’n in the Dark โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันประกวด SBAC Cover Dance 2022 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน SBAC Singing Contest 2022

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน SBAC Singing Contest 2022 จัดการประกวดแข่งขันโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน SBAC Cover Dance 2022

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน SBAC Cover Dance 2022 ซึ่งผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โดยมีสมาชิกในทีมได้แก่ 1.ด.ญ. สุพิชญา วิทยาพูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 2.ด.ญ. ชนากานต์ หรั่งรอด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 3.ด.ญ. สุวิชาดา อ้นทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4 4.ด.ญ.ธัญวรัตม์ แก้วขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 5.ด.ญ.ปานปรารถนา ปานพิพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 6.น.ส.พรรณภัทร เพียรการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 7.น.ส.กฤตยา พยัพไพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2 8.น.ส.พรทิพ ซุนสง่า

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต สาขาวิชาดนตรีสากล

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต สาขาวิชาดนตรีสากล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 ตุลาคม 2565 ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและสารบรรณ โทร. 0-2521-0690 ต่อ 100 หรือ 123    

การมอบรับรางวัลการประกวดขับร้องเพลงค่าน้ำนม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบโล่รางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดขับร้องเพลงค่าน้ำนม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการประกวดขับร้องเพลงวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดโครงการประกวดขับร้องเพลงวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 โดยได้ประกวดขับร้องในบทเพลงค่าน้ำนม แบ่งการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก แสดงความสามารถทางการร้องเพลง และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความกตัญญูกตเวที ที่ควรแสดงต่อผู้มีพระคุณผ่านการประกวดร้องเพลง ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 โดยผลการประกวดในแต่ละระดับชั้นมีดังต่อไปนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท ม.2/1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงกวินทิพย์ ผลงาม ม.1/2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงอรรจฉริยา ตุลวรรธนะ ม.1/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ นางสาวประภาพร โพธิ์เงิน ม.6/2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายถิรวิช จันทร์ขำ ม.6/3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวธัญญลักษณ์ ชมดี ม.4/3 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อัคคชัย เจริญศุข  อาจารย์โสฬส พึ่งทัศน์  และอาจารย์อติพงศ์ ชัยวาสี อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้รับการตีพิมพ์บผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ Journal of Modern Learning Development ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 ประจําเดือนกรกฎาคม 2565 หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการเล่นเปียโนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเรียนแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเปียโน The Developmentof Piano Playing Skills for Grade 8 Students by Online Learning with the Piano Application” https://so06.tci-thaijo.org/…/article/view/255149/173776

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประพันธ์ ล้ำนาค อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และอาจารย์ชุลีรัตน์ ล้ำนาค อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายด้วยท่านาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” ในวารสารสหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา Journal of Interdisciplinary Research and Education Innovation ผ่านระบบ ThaiJO ได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นที่เรียบร้อย ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 หน้า 29-42 https://bit.ly/3OY28Vv

จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการฯ ในครั้งนี้ โดยได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการและกิจกรรมนิทรรศการของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมห้องสมุด ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การอบรมจัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารประเมินตนเอง (SAR)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารประเมินตนเอง (SAR)” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี อาจารย์อารีรัตน์ แสนคำ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่อาจารย์ในครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ๒๐๒๐ และการประกวดเต้น SG Cover & Street Dance

ผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ๒๐๒๐ และการประกวดเต้น SG Cover & Street Dance Competition ๒๐๒๐ (รอบชิงชนะเลิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดจำนวน ๒ รายการ คือ ๑.การประกวดภาพยนตร์สั้น ๒๐๒๐ ระดับมัธยม ๒.การประกวดเต้น SG Cover & Street Dance Competition ๒๐๒๐ ระดับมัธยม รอบชิงชนะเลิศ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.เนื่องในงาน ๑๐๐ ปี วันวิชาการเซนต์คาเบรียล ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยมีอาจารย์ชุลีรัตน์  ล้ำนาค นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด ผลการประกวดดังนี้ การประกวดภาพยนตร์สั้น ๒๐๒๐ ระดับมัธยม ทีมที่ ๑ ทีม Embrace the winter win ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑.นางสาววริศรา  แก้วดวง       

การประกวดเต้น SG Cover & Street Dance Competition ๒๐๒๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเต้น SG Cover & Street Dance Competition ๒๐๒๐ ระดับมัธยม ในงาน “วันวิชาการ ๑๐๐ ปี เซนต์คาเบรียล”ผลการแข่งขัน ได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ และจะมีการแข่งขันอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.รอบชิงชนะเลิศ โดยมีอาจารย์ชุลีรัตน์ ล้ำนาค เป็นผู้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด ๑ ทีม จำนวนนักเรียน ๕ คน มีรายชื่อนักเรียนดังนี้

การประกวดภาพยนตร์สั้น ๒๐๒๐ ระดับมัธยม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น ๒๐๒๐ ระดับมัธยม หัวข้อ“พรั่งพรู ฤดูรัก” ในงาน“วันวิชาการ ๑๐๐ ปี เซนต์คาเบรียล”ผลการแข่งขัน ได้รับคัดเลือก เข้ารอบชิงชนะเลิศ และจะมีการแข่งขันอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.รอบชิงชนะเลิศ โดยมีอาจารย์ชุลีรัตน์ ล้ำนาค เป็นผู้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด ๒ ทีม จำนวนนักเรียน ๑๒ คน มีรายชื่อนักเรียนดังนี้