แจ้งปิดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แจ้งปิดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เนื่องด้วยการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ คลิก

แจ้งการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ดาวน์โหลดเอกสารคำยินยอมเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่ http://wpm.ac.th/FILE/65/vaccine650819-3.pdf

แจ้งปิดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แจ้งปิดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้วยเหตุพิเศษ ดาวน์โหลดประกาศ คลิก  

การประกาศปิดห้องเรียนกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การประกาศปิดห้องเรียนกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดูประกาศ คลิก

การให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565   ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใบสมัครทุนประเภทเรียนดี และสนับสนุนการศึกษา ใบสมัครทุนประเภทสนับสนุนการศึกษา ใบสมัครทุนประเภทช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน ใบสมัครทุนประเภทสร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน ใบสมัครทุนสนับสนุนบุตรหลานบุคลากร ใบรับรองรายได้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ชิดาพันธุ์ มูลผล

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักเรียนแต่ละคนต้องส่งผลการตรวจ ATK ก่อนถึงวันเช้าร่วมกิจกรรม ในกลุ่มไลน์อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละห้อง หรือถ่ายรูปมาแสดงในวันเข้าค่าย โรงเรียนจะจำหน่ายชุดพละให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ในวันเข้าค่ายของนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 1 ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. เพื่อลดความแออัด

การติดตั้งและใช้งานแอพพลิเคชั่น Student care

ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น studentcare และ ลงทะเบียนเข้าใช้งาน เพื่อใช้ในการติดตามนักเรียนและข่าวสารต่าง ๆ โดยศึกษาวิธีการจากคลิปวีดีโอ ดังนี้ครับ 1. สำหรับนักเรียน https://www.youtube.com/watch?v=YO_FrRUh140 2. สำหรับผู้ปกครอง https://www.youtube.com/watch?v=ISIDKaK6Bi0 3. หากผู้ปกครองติดปัญหาในการใช้งานหรือต้องการสอบถามขั้นตอนการติดตั้งหรือเข้าใช้งานไม่ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์ @studentcare ได้เลยครับ

ประกาศให้เรียนออนไลน์ ตลอดเดือนมิถุนายน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ทางโรงเรียนอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม และประกาศของ กทม. ห้ามใช้อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการเรียนสอนผ่านทางออนไลน์ (Zoom) ตลอดเดือน มิถุนายน ตามเอกสารที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ครับ

แจ้งการจัดกิจกรรม Homeroom

ตามที่โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 (แบบออนไลน์) นั้น เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในรูปแบบการเรียนและข่าวสารต่าง ๆ ทางโรงเรียนจัดให้มีการ Home room ในวันที่ 31 พ.ค. 2564 ในเวลา 10.00 น. ทุกห้องเรียน โดย อ.ที่ปรึกษาจะแจ้งไปในไลน์กลุ่มของนักเรียนครับ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    

ประกาศห้องเรียนและรายชื่อ ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564

ประกาศห้องเรียนและรายชื่อ ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2564 รายชื่อกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายชื่อกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายชื่อกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

แจ้งยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐานปีการศึกษา 2564 โดยจะคืนเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานและค่าเรียนวิชาพิเศษให้กับนักเรียนทุกคน โดย ม.1 และ ม.4 คินเงินในวันปฐมนิเทศ (วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้ง) ส่วนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 จะคืนเงินในวันชำระค่าเทอม (วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้ง)

ประกาศ มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของ Covid -19

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)

เลื่อนวันสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง  เลื่อนวันสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ขยายการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)

การมอบอุปกรณ์การเรียนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน โดยมอบให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๒๑๐ บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ ๒๓๐ บาท นั้น  ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ นี้  โรงเรียนได้นำเงินดังกล่าวมาจัดสรรเป็นค่าสมุดให้แก่นักเรียนทุกคน