รับสมัครนักเรียนเข้าอบรมและพัฒนาทักษะ Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL Application Essentials

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโยีสารสนเทศ เปิดรับลงทะเบียนสำหรับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ เพื่อเข้าอบรมและพัฒนาทักษะ Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL Application Essentials ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีกำหนดการอบรมใน วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 22 ส่วนต่อเติม ชั้น 2 (สงวนสิทธิ์เฉพาะ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เท่านั้น) เนื้อหาของหลักสูตรฯ ครอบคลุมการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำนักงาน (Office Applications) ได้แก่ 1. Word Processing (โปรแกรม MS Word) 2. Spreadsheets (โปรแกรม MS Excel) 3.

การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ แข่งขันทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษาภายนอก

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ แข่งขันทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษาภายนอก ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมประกวดการจัดทำการนำเสนอ ชีวประวัติสุนทรภู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการจัดทำการนำเสนอ ชีวประวัติสุนทรภู่ เนื่องใจวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 “ชีวประวัติ อรรถาธิบาย สไตล์ครูกวี” รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รับสมัครนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งแข่งรายการกรมพลศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครนักกีฬาว่ายน้ำค่ะ❕🏊‍♀️🌊😺 ประจำปีการศึกษา 2566 เเบ่งเป็น 3 รุ่นอายุ ✌🏻 – รุ่นอายุตั้งแต่ 12 แต่ไม่เกิน 13 ปี – รุ่นอายุตั้งแต่ 14 แต่ไม่เกิน 15 ปี – รุ่นอายุตั้งแต่ 16 แต่ไม่เกิน 18 ปี สำหรับนักเรียนคนใดที่สนใจ สามารถเเสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครผ่าน google forms เเละ เข้าร่วม open chat ได้เลยค่ะ!!! 🙌🏻 มาสมัครกันเยอะๆน้า

รับสมัครนักกีฬาบาสเกตบอล ส่งแข่งรายการกรมพลศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครนักกีฬาบาสเกตบอลค่ะ‼️🏀💨😺 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททีมชาย และ ทีมหญิง เเบ่งเป็น 4 รุ่นอายุ – รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี – รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี – รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี – รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี สำหรับนักเรียนคนใดที่สนใจ สามารถเเสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครผ่าน google forms เเละ เข้าร่วม open chat ได้เลยค่ะ!!! 🙌🏻 มาสมัครกันเยอะๆน้า

รับสมัครนักกีฬากรีฑาส่งแข่งรายการกรมพลศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครนักกีฬากรีฑาค่ะ‼️🏃🏼‍♀️🏃💨😺 ประจำปีการศึกษา 2566 เเบ่งเป็น 4 รุ่นอายุ – รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี – รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี – รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี – รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี สำหรับนักเรียนคนใดที่สนใจ สามารถเเสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครผ่าน google forms เเละ เข้าร่วม open chat ได้เลยค่ะ!!! 🙌🏻 มาสมัครกันเยอะๆน้า

รับสมัครนักกีฬาฟุตบอลส่งแข่งรายการกรมพลศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด่วนโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครนักกีฬาฟุตบอลส่งแข่งรายการกรมพลศึกษาค่ะประจำปีการศึกษา 2566 -ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี สามารถเเสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครผ่าน google forms เเละ เข้าร่วม open chat!!! มาสมัครกันเยอะๆน้า *หากนักเรียนผู้ใดสนใจสามารถกรอก google forms เพื่อรับคิวอาร์โค้ดเข้าopen chat *หลังเข้าopen chat สามารถมาซ้อมที่โรงเรียนตั้งแต่เวลา 16.00 น. ซ้อมในวันเวลาราชการเท่านั้น เพื่อเตรียมตัวคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม

รางวัลครูสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์นราธิป แก้วทอง และอาจารย์ต้นสัก สนิทนาม อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลเกียรติคุณ “รางวัลครูสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566”

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมได้ที่ QR CODE

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายแดนไทย ตาก้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศีกษา 2565 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรองชนะเลิศประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 11 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ สนามเทนนิส ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ประพันธ์ ล้ำนาค อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายแดนไทย ตาก้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศีกษา 2565 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรองชนะเลิศประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมสงกรานต์ สงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

งานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์ สงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมสงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์ บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และอาจารย์อาวุโสของโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการประกวดแข่งขันวาดภาพ Graphic Design Poster ภายใต้หัวข้อ “สืบสานสงกรานต์ไทยสไตล์ Y2K” เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก      

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายแดนไทย ตาก้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2565 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่น 14 ปี ในการแข่งขันรายการ PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย สโมสรกีฬาเทนนิสแห่งจังหวัดนครราชสีมา

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566 (Mahanakorn Quiz 2023) โดยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ทีม โดยทีม B ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย (จากทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 73 ทีม) จัดการแข่งขันโดย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการประกวดสุนทรพจน์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการประกวดสุนทรพจน์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท นักเรียนชั้น ม.2/1 และ นางสาวเพียงขวัญ ลีลาภิวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.5/2 ได้รางวัลชมเชย พร้อมได้รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และทุนการศึกษา จำนวน 500 บาท เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนักเรียนที่ทำคะแนนสอบได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวพัฒนันท์ การุญบุญญานัน นักเรียนชั้น ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงินและได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรอบสองระดับประเทศ และเด็กชายธนาลัย จาตุประยูร นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประกวด Graphic Design Poster หัวข้อ “สืบสานสงกรานต์ไทย สไตล์ Y2K”

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวด Graphic Design Poster หัวข้อ “สืบสานสงกรานต์ไทย สไตล์ Y2K” สมัครและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17 เมษายน 2566 สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Group “ประกวดออกแบบโปสเตอร์สงกรานต์ Y2K66”

โครงการประกวดออกแบบลายปกสมุดและย่ามโรงเรียนปกสมุด

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด โครงการประกวดออกแบบลายปกสมุดและย่ามโรงเรียนปกสมุด ได้แก่ น.ส.ภัคจิรา มานะกิจ ม.4/3 และย่ามโรงเรียน ได้แก่ ด.ช.อมรพงศ์ กฤตพงศ์พิมาน ม.3/4 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดพระนครเกม ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดพระนครเกม ครั้งที่ 1 (ฟุตบอล 7 คน และบาสเกตบอล) จัดโดย วิทยาลัยการฝึกหัดครู ม.ราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ROV SBAC X MOCMOC TOURNAMENT 2023

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ROV SBAC X MOCMOC TOURNAMENT 2023 จัดการแข่งขันโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม พ.ศ. 2566 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก    

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และผู้แทนสนามสอบจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบจากโรงเรียนสารวิทยา จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียน ม.3

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแสดงความสามารถด้านดนตรี งานสาธิตวิชาการ ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแสดงความสามารถด้านดนตรี งานสาธิตวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม FL QUIZ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ภาษาต่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม FL QUIZ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ภาษาต่างประเทศ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในโครงการ Art of Japan

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในโครงการ Art of Japan ประจำปีการศึกษา 2565 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

งานสาธิตวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร เข้าร่วมงาน สาธิตวิชาการ โดยได้ส่งอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การแสดงความสามารถด้านดนตรีสากลของนักเรียน และจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักเรียน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรม FL QUIZ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ภาษาต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00-13.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรม FL QUIZ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน) โดยการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๘

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๘ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงาน เพื่อรับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๘ จำนวน ๙ ด้านประกอบด้วย 1. ด้านกีฬา มีทักษะ ความสามารถ และผลงานที่สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา 2. ด้านนันทนาการ มีทักษะ ความสามารถ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างความสุข เพื่อสุขภาพ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3. ด้านศิลปวัฒนธรรม มีความสามารถ การสร้างสรรค์ การอนุรักษ์ และการพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผลงานในการส่งเสริม การอนุรักษ์ การพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ด้านพัฒนาเยาวชน เป็นผู้มีความสามารถในด้านการพัฒนาเยาวชน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 6. ด้านสื่อสารมวลชน เป็นผู้มีความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นการสื่อสารข้อมูล เพื่อประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 7. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม

กิจกรรม PM Presidential Debate

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.10 น. งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรม PM Presidential Debate ซึ่งเป็นการโต้วาทีระหว่างผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อต่าง ๆ โดยได้มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก