กิจกรรม PM Presidential Debate

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.10 น. งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรม PM Presidential Debate ซึ่งเป็นการโต้วาทีระหว่างผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อต่าง ๆ โดยได้มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรเหรียญทองแดงแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขัน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรเหรียญทองแดงแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขัน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2022) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

การมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันกิจกรรม “โครงการโต้คารมมัธยมวัดพระศรี”

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันกิจกรรม “โครงการโต้คารมมัธยมวัดพระศรี” ซึ่งได้บูรณาการจัดการแข่งขันโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การแข่งขัน Cover Dance รอบชิงชนะเลิศ

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Cover Dance รอบชิงชนะเลิศ ในงาน “Open House สาธิตประสานมิตร เปิดบ้านพหุปัญญา 36 วิชาเอก” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทีม (Glow’n in the dark) รายชื่อ ดังนี้ 1.ด.ญ.สุพิชญา วิทยาพูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 2.ด.ญ.ชนากานต์ หรั่งรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 3.ด.ญ.สุวิชาดา อ้นทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 4.ด.ญ.ธัญวรัตม์ แก้วขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 5.ด.ญ.ปานปรารถนา ปานพิพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 6.น.ส.พรรณภัทร เพียรการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 7.น.ส.กฤตยา พยัพไพร

โครงการโต้คารมมัธยมวัดพระศรี รอบชิงชนะเลิศ

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดโครงการโต้คารมมัธยมวัดพระศรี รอบชิงชนะเลิศ ในญัตติ “หล่อสวยพันธุกรรมแต่กำเนิดหรือสวยหล่อเกิดจากศัลยกรรม” เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโต้วาทีในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการพูดและการหาเหตุผล นำไปสู่การแลกเปลี่ยนประเด็นทางความคิดต่างๆ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นกรรมการให้คะแนน และประธานกล่าวปิดโครงการ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบจากโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 32 โรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการโต้คารมมัธยมวัดพระศรี

ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดโครงการโต้คารมมัธยมวัดพระศรี เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโต้วาทีในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการพูดและการหาเหตุผลนำไปสู่การแลกเปลี่ยนประเด็นทางความคิดต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความสุข และสนุกสนานในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงความขอบคุณ แก่คณะผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (ลวบุรีเกมส์)

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารคณาจารย์ และนักเรียน มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงความขอบคุณ แก่คณะผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (ลวบุรีเกมส์) เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามบาสเกตบอล และห้องประชุมอาจารย์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การแข่งขันโต้วาที “โต้คารมมัธยมวัดพระศรี” รอบชิงชนะเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที “โต้คารมมัธยมวัดพระศรี” รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง ฝ่ายเสนอ : “ทีม โต้วาที โต้วาใจ โต้กันไป กลายเป็นทะเลาะ” ฝ่ายค้าน : “ทีม กลัวดอกพิกุลจะร่วง” ในญัตติ ” หล่อสวยพันธุกรรมแต่กำเนิดหรือสวยหล่อเกิดจากศัลยกรรม” วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2

การแข่งขันโต้วาที “โต้คารมมัธยมวัดพระศรี”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที “โต้คารมมัธยมวัดพระศรี” เวลา 12.00-13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2

การแข่งขันโต้วาที “โต้คารมมัธยมวัดพระศรี”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที “โต้คารมมัธยมวัดพระศรี” เวลา 12.00-13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2    

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม White Shark ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม White Shark ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในรายการแข่งขันประกวด Japan Open Cheerleading Championship 2022 ประเภท Median Junior Division ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินฝึกหัดกับ GMTA Entertainment Thailand

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชนากานต์ หรั่งรอด ม.2/3 นางสาวกฤตยา พยัพไพร ม.5/2 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินฝึกหัดกับ GMTA Entertainment Thailand ในช่วงปิดภาคเรียนและมีโอกาสได้เซ็นสัญญาร่วมงานกับทางค่าย จากการที่ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน SBAC Cover Dance 2022 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Glow’n in the Dark

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Glow’n in the Dark โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันประกวด SBAC Cover Dance 2022 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายแดนไทย ตาก้อง ม.2/4

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายแดนไทย ตาก้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว 14 ปี ในการแข่งขันรายการ 24th Schools Tennis Junior Tournament 2022 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 ณ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ

ขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคณพศ ทีวะกุล ม.3/4

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคณพศ ทีวะกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ U15 และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายคู่ U17 ในการแข่งขันรายการ Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2022 ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุกัญญา สหายรักษ์ ม.1/3

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุกัญญา สหายรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น XD U13 และ รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 รุ่น GD U13 ในการแข่งขันรายการ Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2022 ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูวิศ กิจรื่นภิรมย์สุข ม.1/3

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูวิศ กิจรื่นภิรมย์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น XD U13 และ รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 รุ่น BD U13 ในการแข่งขันรายการ Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2022 ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2565

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน SBAC Singing Contest 2022

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน SBAC Singing Contest 2022 จัดการประกวดแข่งขันโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน SBAC Cover Dance 2022

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน SBAC Cover Dance 2022 ซึ่งผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โดยมีสมาชิกในทีมได้แก่ 1.ด.ญ. สุพิชญา วิทยาพูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 2.ด.ญ. ชนากานต์ หรั่งรอด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 3.ด.ญ. สุวิชาดา อ้นทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4 4.ด.ญ.ธัญวรัตม์ แก้วขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 5.ด.ญ.ปานปรารถนา ปานพิพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 6.น.ส.พรรณภัทร เพียรการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 7.น.ส.กฤตยา พยัพไพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2 8.น.ส.พรทิพ ซุนสง่า

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์” ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี

ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์” ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี โดยในครั้งนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันแรก#1  วันแรก#2  วันแรก#3 วันที่สอง#1  วันที่สอง#2  วันที่สอง#3 วันที่สาม#1  วันที่สาม#2  วันที่สาม#3  

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์ “Science Show”

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์ “Science Show” กิจกรรม “Egg Drop” ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ประเภททีม) และ กิจกรรม “Bottle Rocket” ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม) ประจำปีการศึกษา 2565 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การจัดสอบ Pretest ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดสอบ Pretest ประจำปีการศึกษา 2566 ประเมินความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการสอบ จำนวน 1,009 คน จัดสอบ ณ อาคารสาธิต 1, 2, 3 และหอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

มอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการและนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ของหน่วยงานภายนอกและนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.10 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ในการทำโครงงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุธาสินี ศรีหงษ์, นายพลัฏฐ์ รื่นจิตร, นายรัชพล สาวแดง และนายกันตณัฐ จุลละทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง The Development of Nano-TiO2 Coated Koh Kret Pottery Surface for Dye Removal from the Dyeing Process Wastewater by the Photocatalytic ซึ่งเป็นผลการวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th International Conference on Materials Science and Technology, 29-31 August 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนนิกานต์ ถวิลการ, นางสาวกวีศิลป์ ศุขเขษม, นายยงธนัต บุญรุ่ง, นางสาวญาณิศา ชินโสตร์ และ นางสาวณัฐวดี แก้วกำเนิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Dye Removal from the Fabric Dyeing Process Wastewater by Municipal Solid Waste Fly Ash blended with Nano-TiO2 ซึ่งเป็นผลการวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th International Conference on Materials Science and Technology, 29-31 August 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัชชา สงวนพงษ์, นางสาวธัญพิชา ชื่นสมบัติ, นางสาวกัญญาภัทร อิทธิพงศ์เมธี, นางสาวจารัญดา อินอัญชัญ และ นางสาวณัฐชยา สุวาทิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุกันกระแทกเคลือบด้วยนาโนไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับการยืดอายุกล้วยหอมทองหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นผลการวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จัดโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เว็บไซต์การประชุมวิชาการ https://npht.phtnet.org)

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์เหมือนเผือก นักเรียนชั้น ม.1/3

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์เหมือนเผือก นักเรียนชั้น ม.1/3 ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันและได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภท All Girls Median Level 3 เหรียญเงิน ประเภท All Girls Group Stunt Intermediate Level 2 การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย : 26th Cheerleading Thailand Championships 2022 รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Team Cheer All Girls Median Level 3 การแข่งขัน International Cheer Challenge 2022 วันที่ 3 กันยายน 2565 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Team Cheer All Girls

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงทอฝัน กุลด้วง นักเรียนชั้้น ม.1/2

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงทอฝัน กุลด้วง นักเรียนชั้้น ม.1/2 ได้รับรางวัลโล่พระราชทานและใบประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดเยาวชนคนเก่ง ด้านเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น” Thailand Youth International Award เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565