ผลการประกวดมารยาท ครั้งที่ 3 วันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร

ผลการประกวดมารยาท ครั้งที่ 3 วันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร “เรียนรู้อย่างสาธิต คิดแบบ Active” วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนธนินทรวิทยา โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้ 1. ด.ญ.ธฤษวรรณ ชูสอน 2. ด.ญ.อัญญาวีย์ คำพิกุล 3. ด.ญ.กนกวรรณ คำพา 4. ด.ญ.ศุภิสรา เหมือนนาค รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้ 1. ด.ญ.ฐิณิสตาร์ บุญเมือง 2. ด.ญ.ภรันดา กอมะณี 3. ด.ญ.วรณัน อิงคะกุล 4. ด.ญ.อนันตญา เรืองอ่อน รางวัลรองชนะเลิศ

ภาพกิจกรรม งานลอยกระทง ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรม งานลอยกระทง ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร [รายละเอียด]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬากอล์ฟประเภททีม

ขอแสดงความยินดี นางสาวณิชากร  ปราบศรีภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทื่ ๖/๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๑ กีฬากอล์ฟประเภททีม กีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖  “เจียงฮายเกมส์” ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [รายละเอียด]

การแข่งขัน “ฟุตบอล ๓ เส้า KUS กระชับมิตร”

“ฟุตบอล ๓ เส้า KUS กระชับมิตร” ณ  สนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [รายละเอียด]

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กรุงเทพมหานคร

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กรุงเทพมหานคร   วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอัสัสมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ [อ่านรายละเอียด]

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  วันเสาร์ที่ 3  พฤศจิกายน 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ นราธิป (ผู้ควบคุม) นายนิพิฐพันธุ์ บุญมา ม. 6/2  เข้ารอบชิงชนะเลิศ และ ได้อันดับที่ 4 น.ส.ธันย์ชนก เทพรักษ์ ม. 6/2 เข้ารอบชิงชนะเลิศ และ ได้อันดับที่ 4 [รายละเอียด]

การประกวดถ่ายภาพนิ่ง “อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน”

สรุปผลการเข้าร่วมโครงการประกวดถ่ายภาพนิ่ง “อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน” ด.ช.ธนพล  โรจน์ทินกร   ม.3/1   ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 และทุนการศึกษา 3,000 บาท [รายละเอียด]  

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๗

รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๗ ประจาปี ๒๕๖๑

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม