กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.พระนคร เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีสากล (ห้องฝึกซ้อมดนตรี) และปรับปรุงไฟแสงสว่างสนามฟุตบอลโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น. การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น. การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจง ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

รับสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬากอล์ฟ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

รับสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬากอล์ฟ ชาย, หญิง มีพื้นฐานทางด้านกอล์ฟ มีเวลาว่างในการฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี

รับสมัครนักกีฬาบาสเกตบอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

BASKETBALL กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ รับสมัครนักกีฬา บาสเกตบอล ชาย บาสเกตบอล หญิง รับสมัครตั้งแต่ 8-15 กันยายน 2566 ไม่จำกัดระดับชั้น สมัครได้ที่ QR Code

รับสมัคร นักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

รับสมัคร นักกีฬาแบดมินตัน รับสมัครนักเรียนเข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันโรงเรียน (สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐาน) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี สมัครได้ที่ QR Code

วอลเลย์บอลสัมพันธ์ จากพี่สู่น้อง

เตรียมพบกับ วอลเลย์บอลสัมพันธ์ จากพี่สู่น้อง มาเป็นครอบครัวเดียวกันสิครับ สมัครได้ที่ QR Code

VOLLEYBALL P.M. 2023 คัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

VOLLEYBALL P.M. 2023 คัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอล ชาย, หญิง มีใจรักและมีพื้นฐานทางด้านวอลเลย์บอล มีเวลาว่างในการฝึกซ้อมอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้ง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี สมัครได้ที่ QR Code

รับสมัครนักกีฬา E-Sport (ROV) ร่วมการแข่งกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อบลราชธานี ชอบเล่น ROV ไหม? รับสมัครนักกีฬา E-Sport (ROV) ประเภททีม ม.ต้น และ ม.ปลาย สมัครได้ที่ QR Code

รับสมัครนักกีฬาหมากกระดานร่วมการแข่งกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัคร นักกีฬาหมากกระดาน สามารถสมัครได้ทั้งชายและหญิง สมัครได้ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทหมากกระดาน – หมากฮอส – หมากล้อม – หมากรุก สมัครได้ที่ QR Code

รับสมัครนักกีฬาปิงปองร่วมการแข่งกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนคนใดที่สนใจสมัครนักกีฬาปิงปอง สามารถสมัครได้ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทั้งชายและหญิง คุณสมบัติ – พร้อมฝึกซ้อมทุกเย็นหลังเลิกเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ณ จังหวัดอุบลราชธานี – มีความอดทนมุ่งมั่นในการซ้อมพร้อมทั้งมีน้ำใจนักกีฬา สมัครได้ที่ QR Code

การแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 สิหาคมจ – 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียน จัดการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์และส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างคณะนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิยาลัยการฝึกหัดครู เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีมอบวุฒิบัตรธรรมศึกษาชั้นตรีและโท ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. โรงเรียน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรธรรมศึกษาชั้นตรีและโท ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้ผ่านนักธรรมชั้นตรี จำนวน 234 คน และนักธรรมชั้นโท จำนวน 65 คน โดยการสอบนักธรรมจะทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ตลอดจนสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการ PM Talent Show

วันที่ 22, 25 สิงหาคม และ วันที่ 5, 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-13.00 น. งานคณะกรรมการนักเรียน จัดโครงการ PM Talent Show โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ พัฒนาศักยภาพในสิ่งที่ชื่นชอบหรือมีความถนัด และยังช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายให้กับนักเรียน ณ บริเวณลานสนามวอลเลย์บอล หน้าหอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรมการ Streaming ขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30-16.30 น. โรงเรียน จัดโครงการอบรมการ Streaming ขั้นพื้นฐาน โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์คมเวช แดงประไพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักการ และแนวทางการประยุกต์ใช้งาน การ Streaming ขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนที่สนใจ ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 3 ชั้น 6 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 33 “อรุณเกมส์” (ประชุมครั้งที่ 2)

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 33 “อรุณเกมส์” (ประชุมครั้งที่ 2) โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร และผู้แทนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 13 แห่ง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. โรงเรียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) โดยมี อาจารย์ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ชี้แจง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30-17.30 น. โรงเรียน จัดกิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน และรับผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเรื่องอื่นๆ ตามสมควร ณ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1-2 และอาคารสาธิต 2 ชั้น 3 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30-17.30 น. โรงเรียน จัดกิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน และรับผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเรื่องอื่นๆ ตามสมควร ณ ห้องเรียนประจำของนักเรียน อาคารสาธิต 2 ชั้น 2-3 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 88 ปี แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 88 ปี แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 10 ทุน ณ ศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพ

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “70 ปี พ.ม. สุนทรียศาสตร์” ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30-17.30 น. โรงเรียน จัดกิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน และรับผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเรื่องอื่นๆ ตามสมควร ณ ห้องเรียนประจำของนักเรียน อาคารสาธิต 2 ชั้น 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

การฝึกซ้อมกีฬา ขบวนพาเหรด คณะกองเชียร์ และจัดเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งสแตนเชียร์

ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30-18.00 น. โรงเรียน จัดให้มีการฝึกซ้อมกีฬา ขบวนพาเหรด คณะกองเชียร์ และจัดเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งสแตนเชียร์ ของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของคณะสีในการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาภายใน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. โรงเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยบุคลากร และนักเรียน ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และร่วมสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทฑาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2566

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทฑาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-521-0690 ต่อ 100, 123, 127 และ 02-521-3535

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 10-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียน จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อนำต้นเทียนจำนำพรรษาถวายยังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอเชิญรับชมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์

ขอเชิญรับชมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น. ถวาย ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร http://bit.ly/3XogaFP