นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี พ.ศ. 2565 ผลัดที่ 49

ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จำนวน 58 นาย เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี พ.ศ. 2565 ผลัดที่ 49 โดยมี อาจารย์สุวัตร์ ผาทอง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กองพันฝึกปกครองที่ 31 ดูแลประสานงานในห้วงระหว่างการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย อาจารย์สุวัตร์ ผาทอง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประกวด Graphic Design Poster หัวข้อ “สืบสานสงกรานต์ไทย สไตล์ Y2K”

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวด Graphic Design Poster หัวข้อ “สืบสานสงกรานต์ไทย สไตล์ Y2K” สมัครและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17 เมษายน 2566 สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Group “ประกวดออกแบบโปสเตอร์สงกรานต์ Y2K66”

งานอำลา PM Farewell 64&67 “OMG จบซักที” นักเรียน ม.3 และ ม.6

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 14.30-16.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดงานอำลา PM Farewell 64&67 “OMG จบซักที” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทและข้อคิดการใช้ชีวิตและการศึกษาต่อ หลังสำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ไปแล้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการประกวดออกแบบลายปกสมุดและย่ามโรงเรียนปกสมุด

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด โครงการประกวดออกแบบลายปกสมุดและย่ามโรงเรียนปกสมุด ได้แก่ น.ส.ภัคจิรา มานะกิจ ม.4/3 และย่ามโรงเรียน ได้แก่ ด.ช.อมรพงศ์ กฤตพงศ์พิมาน ม.3/4 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวธัญชนก ภัคภรณ์กุล (ดรีม)” ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และ สรุปผลการลงคะแนน ผู้สมัคร​รับ​เลือกตั้ง​ประธาน​นักเรียน​ ปีการศึกษา​ 2566 ขอขอบคุณ​นักเรียนชาว พ.ม. ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งนี้คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่าง ๆ จนจบวาระในภาคเรียนที่ 2 ออกแบบโดย นายกนิสนันท์ โอชารส นายชวิน บริเวณไพศาล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม Satit PM Theater

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-13.00 น. คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม Satit PM Theater ภายใต้โครงการ PM Talent Show โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ ฝึกความกล้าแสดงออก และยังช่วยสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการ PM Marketplace

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.10-13.00 น. คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานคณะกรรมการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดโครงการ PM Marketplace เพื่อให้โรงเรียนมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าต่าง ๆ ของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างและทักษะที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้นักเรียนได้ฝึกฝนประสบการณ์อาชีพ ที่สามารถนำไปต่อยอดและใช้ในอนาคต อีกทั้งให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นเนื่องจากมีการซื้อและขายของกัน ณ บริเวณลานวอลเลย์บอล หน้าหอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาในต่างแดน

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาในต่างแดน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ทุติยพร (อ.ก้อย) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในโครงการ Art of Japan

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในโครงการ Art of Japan ประจำปีการศึกษา 2565 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของนักเรียนตามสิทธิและบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย ณ บริเวณลานสนามวอลเลย์บอล หน้าหอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานคณะกรรมการนักเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อโรงเรียนของเรากันเยอะ ๆ นะ อย่านอนหลับทับสิทธิ์ ออกแบบโดย นางสาวปิยาภรณ์ กมลพาณิชย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กิจกรรม PM Presidential Debate

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.10 น. งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรม PM Presidential Debate ซึ่งเป็นการโต้วาทีระหว่างผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อต่าง ๆ โดยได้มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมแนะนำตัวและแถลงนโยบายของผู้สมัครประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมแนะนำตัวและแถลงนโยบายของผู้สมัครประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาวเณวิสาข์ ไทรสาขา นักเรียนชั้น ม.4/1 หมายเลข 2 นางสาวบุญญาดา จันทรสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม.4/3 และหมายเลข 3 นางสาวธัญชนก ภัคกรณ์กุล นักเรียนชั้น ม.4/3 ซึ่งการเลือกตั้งประธานนักเรียนจะจัดให้มีการลงคะแนน ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมตามสิทธิ เสรีภาพ และบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีของประชาธิปไตย ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในปีนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งถึง 3 คนด้วยกัน จะเป็นใครกันบ้าง ไปรับชมกันเลย! ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นี้ อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนกันเยอะ ๆ ครับ ออกแบบโดย นายชวิน บริเวณไพศาล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสัมภาษณ์และพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการสัมภาษณ์และพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ยศชวิน กุลด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เป็นผู้สัมภาษณ์ซึ่งมีผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ 3 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาวเณวิสาข์ ไทรสาขา นักเรียนชั้น ม.4/1 หมายเลข 2 นางสาวบุญญาดา จันทรสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม.4/3 และ หมายเลข 3 นางสาวธัญชนก ภัคกรณ์กุล นักเรียนชั้น ม.4/3 ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงความขอบคุณ แก่คณะผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (ลวบุรีเกมส์)

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารคณาจารย์ และนักเรียน มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงความขอบคุณ แก่คณะผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (ลวบุรีเกมส์) เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามบาสเกตบอล และห้องประชุมอาจารย์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

รับสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน รับสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ม.4 ที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ทาง IG: @coolkidssatit ออกแบบโดย  นางสาวปิยาภรณ์ กมลพาณิชย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 โดยมีประธานมูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษาฯ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ รองคณบดี วิทยาลัยการฝึกหัดครู คณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรโรงเรียน ร่วมทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ลานอเนกประสงค์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์” ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี

ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์” ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี โดยในครั้งนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันแรก#1  วันแรก#2  วันแรก#3 วันที่สอง#1  วันที่สอง#2  วันที่สอง#3 วันที่สาม#1  วันที่สาม#2  วันที่สาม#3  

พิธีให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์”

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดพิธีให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทนักกีฬา ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือนธันวาคม

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือนธันวาคม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (ลวบุรีเกมส์)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (ลวบุรีเกมส์) โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีอาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์ “Science Show”

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์ “Science Show” กิจกรรม “Egg Drop” ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ประเภททีม) และ กิจกรรม “Bottle Rocket” ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม) ประจำปีการศึกษา 2565 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-16.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์และส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างคณะนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก (วันแรก) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก (วันสอง#1) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก (วันสอง#2) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก (วันสอง#3)  

การประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีอาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-16.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 339 คน และธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 114 คน รวมทั้งสิ้น 513 คน (นักเรียน ม.1-3) จัดสอบ ณ อาคารสาธิต 2 และหอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การแข่งขัน Bottle Rocket (จรวดขวดน้ำ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.10 น. คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการ “Science Show” โดยได้จัดการแข่งขัน Bottle Rocket (จรวดขวดน้ำ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอล ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมีการประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทง การประกวดขัดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง การประกวดเทพบุตร และนางนพมาศ การออกร้านตลาดนัดท้องถิ่น ขบวนแห่พร้อมชุดการแสดงของนักเรียน ทั้งนี้คณะผู้บริหาร อาจารย์และตัวแทนนักเรียนได้ร่วมลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำของโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1 คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2 คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 3 คลิก

บรรยากาศการประชุมคณะสี ปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการประชุมคณะสี ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

รับมอบเงินบำรุงการศึกษา เนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดย อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเงินบำรุงการศึกษา เนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงบประมาณ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก