แนวทางปฏิบัติเพื่อการออนไลน์อย่างปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน

แนวทางปฏิบัติเพื่อการออนไลน์อย่างปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์ PDF ได้ที่ http://www.wpm.ac.th/FILE/66/660712online.pdf

เชิญร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในโอกาสวันอาสฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยให้ยั่งยืนสืบไป โดยร่วมทำบุญได้ที่ตู้รับบริจาค บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 และแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ถวาย ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

การประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา2566

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. อาจารย์รุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียน จัดการประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีไหว้ครูและประดับเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูและประดับเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมจัด พิธีไหว้ครู ประดับเข็มตราราชลัญจกร และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น. การประชุมเตรียมความพร้อมจัด “พิธีไหว้ครู ประดับเข็มตราราชลัญจกร และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมประชุมชี้แจง ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 33 “ดอกบัวเกมส์” (ประชุมครั้งที่ 1)

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 33 “ดอกบัวเกมส์” (ประชุมครั้งที่ 1) โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร และผู้แทนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 13 แห่ง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอาจารย์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การอบรมค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำ เสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้นำ เพิ่มความสามารถในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาให้นักเรียนมีบุคลิกภาพการเป็นผู้นำที่ดีต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ กิจกรรมวันที่ 1 กิจกรรมวันที่ 2 กิจกรรมวันที่ 3

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “70 ปี พ.ม. สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม”

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “70 ปี พ.ม. สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม” โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมประชุมชี้แจง ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริงในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ นอกสถานที่ ช่วยให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ศิษย์เก่า VS ศิษย์ปัจจุบัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี พ.ม.

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ศิษย์เก่า VS ศิษย์ปัจจุบัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี พ.ม. สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ศิษย์เก่าท่านใดที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ สามารถติดต่อได้ที่ คุณณัฐพล (คุณไอซ์) ศิษย์เก่า พ.ม. รุ่นที่ 47 โทร. 087-675-1604 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เท่านั้น

ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงาน “70 ปี พ.ม. สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม”

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงาน “70 ปี พ.ม. สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม” วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น. กิจกรรมภายในงาน – ตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน – ชมนิทรรศการ “70 ปี พ.ม. สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม” – การแสดงดนตรี และการแสดงต่างๆ ของนักเรียน – เล่นเกมลุ้นรับของรางวัล และการจับฉลากของขวัญให้กับนักเรียน – การออกซุ้มอาหารและเครื่องดื่มของ 1.สมาคมผู้ปกครองฯ 2.โรงเรียน และ 3.ผู้ปกครอง – การแข่งขันฟุตบอลระหว่าง ศิษย์เก่า vs ศิษย์ปัจจุบัน  

การประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. อาจารย์รุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียน พร้อมด้วย อาจารย์นลิตา ภูสีฤทธิ์ จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆ ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือนมิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือนมิถุนายน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 โดยสิ่งของที่พระอาจารย์ได้รับบิณฑบาตจะนำไปมอบให้กับ สถานศึกษา 8 โรงเรียน อ.วังยางจัง จ.นครพนม และ 7 โรงเรียน อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ในโครงการแบ่งปันสุขให้น้อง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการร่วมบริจาคสิ่งของค่ายผู้นำนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการร่วมบริจาคสิ่งของ ค่ายผู้นำนักเรียน วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566 – สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี – มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และ – มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ จังหวัดนนทบุรี 📌📌จุดรับบริจาคที่บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคารสาธิต 2 ชั้น 1📌📌 **ปิดรับบริจาค ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566**

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เป็นผู้จัดทำวิดีทัศน์ ในโครงการทัศนศึกษาในต่างแดน ที่ประเทศสิงคโปร์

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เป็นผู้จัดทำวิดีทัศน์ ในโครงการทัศนศึกษาในต่างแดน ที่ประเทศสิงคโปร์ ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดถ่ายภาพและคลิปวิดีโอ โครงการ This is PM

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดถ่ายภาพและคลิปวิดีโอ ในโครงการ This is PM ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบ และวินัย ของโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยอาจารย์ทุติยพร บุญลี หัวหน้างานปกครองและวินัย จัดประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบ และวินัย ของโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมแนะนำตัวคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. งานคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมแนะนำตัวคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวธัญชนก ภัคกรณ์กุล ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ได้กล่าวแนะนำคณะทำงาน ณ สนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1

ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดภาคเรียนใหม่

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. (กิจกรรมหน้าเสาธง) อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดภาคเรียนใหม่ พร้อมให้โอวาทแก่ นักเรียนในการเรียน รวมทั้งได้แนะนำอาจารย์ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และอาจารย์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ สนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก    

กิจกรรมวันแรกพบ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแรกพบ ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ฝ่าย และบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง แนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน พร้อมแนะนำอาจารย์ใหม่และอาจารย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้นิมนต์พระอาจารย์ วัดปัญญานันทาราม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนและจัดกิจกรรมอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก และ ชมภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมด คลิก

กิจกรรม ENGLISH DAY CAMP 2023

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม ENGLISH DAY CAMP 2023 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้นิมนต์พระอาจารย์ จำนวน 3 รูป เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักธรรมคำสอนและอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน บรรยายข้อมูลสำคัญต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน บรรยายข้อมูลสำคัญต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน อำเภอชะอำ เพชรบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2566-2570

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2566-2570 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์นราธิป แก้วทอง อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรของโรงเรียน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การปฐมนิเทศคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการปฐมนิเทศคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย อาจารย์รุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละฝ่ายงานของคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมให้โอวาสและข้อคิดในการทำกิจกรรมและการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

กิจกรรมสงกรานต์ สงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

งานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์ สงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมสงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์ บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และอาจารย์อาวุโสของโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการประกวดแข่งขันวาดภาพ Graphic Design Poster ภายใต้หัวข้อ “สืบสานสงกรานต์ไทยสไตล์ Y2K” เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก