การแนะนำการใช้งานระบบ “Student Care Solution”

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดแนะนำการใช้งานระบบ “Student Care Solution ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา” โดยได้รับเกียรติจากทีมอบรมการใช้งาน บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด แนะนำการใช้งานเมนูและเครื่องมือต่าง ๆ ของระบบ Student Care Solution ให้แก่อาจารย์ในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก