รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต ตำแหน่งอาจารย์สาธิต สาขาวิชาพลศึกษา 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต ตำแหน่งอาจารย์สาธิต สาขาวิชาพลศึกษา 1 อัตรา ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและสารบรรณ โทร. 0-2521-0690 ต่อ 100 หรือ 123

กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.พระนคร เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีสากล (ห้องฝึกซ้อมดนตรี) และปรับปรุงไฟแสงสว่างสนามฟุตบอลโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น. การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น. การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจง ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก(HPV) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ตามความสมัครใจ)

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ตามความสมัครใจ) เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชพีวีซึ่งเป็นสาเหตุของการก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

รับสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬาเปตองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

รับสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬาเปตอง ชาย, หญิง มีพื้นฐานทางด้านกีฬาเบตอง มีเวลาว่างในการฝึกซ้อมอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี สมัครได้ที่ QR Code

การฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอย เพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดยุงลาย

วันที่ 30 สิงหาคม และวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. บริษัทรับกำจัดยุง ทำการฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอย เพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หอประชุมโรงเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบอาคารเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-15.30 น. งานพยาบาล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เข้าบริการตรวจสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีท่าน พันตำรวจเอกดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมฯ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ผู้ปกครองและครูฯ ได้ประชุมติดตามการดำเนินงาน พิจารณา หารือวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ zoom meeting ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรของโรงเรียน เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหารเนื่องในวันคล้าย วันเกิด 8 สิงหาคม 2566 สิริอายุ 88 ปี ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30-17.30 น. โรงเรียน จัดกิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน และรับผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเรื่องอื่นๆ ตามสมควร ณ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1-2 และอาคารสาธิต 2 ชั้น 3 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30-17.30 น. โรงเรียน จัดกิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน และรับผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเรื่องอื่นๆ ตามสมควร ณ ห้องเรียนประจำของนักเรียน อาคารสาธิต 2 ชั้น 2-3 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30-17.30 น. โรงเรียน จัดกิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน และรับผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเรื่องอื่นๆ ตามสมควร ณ ห้องเรียนประจำของนักเรียน อาคารสาธิต 2 ชั้น 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน ที่ได้มอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับทางโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน ที่ได้มอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับทางโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 สำหรับบุคลากรและนักเรียน ที่เริ่มมีอาการหรือเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ จำนวน 320 ชุด ณ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจ

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-15.00 น. โรงเรียนเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจ (ตามความสมัครใจ) เพื่อเป็นการลดความรุนแรงจากการเกิดภาวะปอดอักเสบ โดยโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาล ซีจีเอช พหลโยธิน มาให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ตามความสมัครใจ) เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชพีวี ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องประชุมพลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์ อาคารสาธิต 3 ชั้น 6 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กำหนดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยโรงพยาบาล CGH พหลโยธิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานพยาบาลและสุขอนามัย กำหนดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยโรงพยาบาล CGH พหลโยธิน วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นำค่าใช้จ่ายวัคซีนเข็มละ 330 บาท มาชำระกับทางโรงพยาบาลในวันและเวลาดังกล่าว

ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงาน “70 ปี พ.ม. สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม”

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงาน “70 ปี พ.ม. สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม” วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น. กิจกรรมภายในงาน – ตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน – ชมนิทรรศการ “70 ปี พ.ม. สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม” – การแสดงดนตรี และการแสดงต่างๆ ของนักเรียน – เล่นเกมลุ้นรับของรางวัล และการจับฉลากของขวัญให้กับนักเรียน – การออกซุ้มอาหารและเครื่องดื่มของ 1.สมาคมผู้ปกครองฯ 2.โรงเรียน และ 3.ผู้ปกครอง – การแข่งขันฟุตบอลระหว่าง ศิษย์เก่า vs ศิษย์ปัจจุบัน  

ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขารังสิต ชั้น 2 เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ โดยมีวัตถุประสงค์ – เพื่อหารายได้สนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์พัฒนาการเรียนการสอน – เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาของนักเรียน – เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 โทร. 02-521-0690 ต่อ 123 หรือ 127

กิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้นและชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ม.3 และ 5

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. กิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้นและชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้นและชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ม.2 และ 6

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. กิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้นและชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กำหนดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยโรงพยาบาล CGH พหลโยธิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานพยาบาลและสุขอนามัย กำหนดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยโรงพยาบาล CGH พหลโยธิน วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นำค่าใช้จ่ายวัคซีนเข็มละ 330 บาท มาชำระกับทางโรงพยาบาลในวันและเวลาดังกล่าว

เชิญชวนเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สร้างภูมิและลดภาวะความรุนแรงของโรค) โรงพยาบาล CGH สาขาพหลโยธิน ในราคาเข็มละ 330 บาท สมาชิกในครอบครัวสามารถฉีดได้ในราคาเดียวกัน ( Influenza virus vaccines ) 2023 Southern hemisphere 1. A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09-like strain 2. A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like strain 3. B/Austria) /1359417/2021-like virus 4. B/Phuket/3073/2013-like virus แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน ม.ต้น  คลิก และ แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิก

การประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. การประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่าน พ.ต.อ.ดร. สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคม) เป็นประธานการประชุม พร้อม คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โดยได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครู พิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ณ ห้องประชุมระฆังเงิน ชั้น 2 โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการพัฒนาฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแก่บุคลากรสายสนับสนุน

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น. โครงการพัฒนาฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแก่บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การสร้างความสุขในที่ทำงานยุคใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนวคิดต่างๆ แก่บุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสาธิต 3 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การปรับปรุงห้องล้างจานและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร

การปรับปรุงห้องล้างจานและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงห้องล้างจาน ติดตั้งซิงค์ล้างจานชนิดสแตนเลส และวางระบบสุขาภิบาลภายในห้องล้างจานใหม่ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน และติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารด้านหน้าศูนย์อาหาร

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงหลังคาทางเดิน เข้า-ออก ประตูด้านหลังโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวก กันแดด กันฝน ให้กับนักเรียน และทาสีพื้นบริเวณโรงเรียน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และน่าอยู่ให้กับนักเรียน

การฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุง

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. บริษัทรับกำจัดยุงทำการฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอย เพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ไข้เลือดออกภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมโรงเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบอาคารเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน

การปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ฉากรับภาพโปรเจคเตอร์และเครื่องขยายเสียง 21 ห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และการจัดกิจกรรมของนักเรียน