การปรับปรุงห้องล้างจานและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร

การปรับปรุงห้องล้างจานและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงห้องล้างจาน ติดตั้งซิงค์ล้างจานชนิดสแตนเลส และวางระบบสุขาภิบาลภายในห้องล้างจานใหม่ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน และติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารด้านหน้าศูนย์อาหาร

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงหลังคาทางเดิน เข้า-ออก ประตูด้านหลังโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวก กันแดด กันฝน ให้กับนักเรียน และทาสีพื้นบริเวณโรงเรียน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และน่าอยู่ให้กับนักเรียน

การฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุง

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. บริษัทรับกำจัดยุงทำการฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอย เพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ไข้เลือดออกภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมโรงเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบอาคารเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย การปรับปรุงลูกระนาดชะลอความเร็วรถภายในโรงเรียนและถนนด้านหลังโรงเรียน พร้อมติดตั้งไฟแสงสว่างเพิ่มเติมภายในโรงเรียนและถนนด้านหลังโรงเรียน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการใช้ถนนสัญจรให้กับนักเรียน

การปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

การปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน การปรับปรุงพื้นสนามกีฬาบริเวณหน้าอาคารสาธิต 1 (สนามบาสเกตบอล) เพื่อใช้สำหรับเข้าแถวหน้าเสาธงในช่วงเช้าและออกกำลังกาย พร้อมทั้งปรับปรุงทางเดินเข้าโรงอาหาร หน้าอาคารสาธิต 3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนเพิ่มขึ้น

กิจกรรมซ้อมดับเพลิง โดยสถานีดับเพลิง สำนักงานเขตบางเขน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.30-16.20 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิง เพื่อเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในการป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรให้ความรู้และสาธิตวิธีการดับเพลิง จากสถานีดับเพลิง สำนักงานเขตบางเขน ซึ่งมีบุคลากรและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟังและฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ภาพถ่ายโดย ชุมนุมสื่อสารมวลชน สาธิตฯ พระนคร และงานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ ชมภาพกิจรรมเพิ่มเติม คลิก

การตรวจสอบระบบสุขาภิบาลภายในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ได้เข้าทำการตรวจสอบระบบสุขาภิบาลภายในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของโรงอาหาร ระบบกักเก็บน้ำป้องกันและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ รวมทั้งได้เก็บตัวอย่างอาหารจากร้านค้าเพื่อตรวจสอบ ณ ศูนย์อาหารโรงเรียน อาคารสาธิต 3 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานและทำความสะอาดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB PANEL

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้านครหลวงส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานและทำความสะอาดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB PANEL ประจำแต่ละอาคาร เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟฟ้า ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้านครหลวงส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและโดยรอบโรงเรียน โดยมี อาจารย์นราธิป แก้วทอง หัวหน้างานอาคารและสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการชี้แนะ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารของอาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ตลอดจนผู้ที่เข้ามาติดต่อทางโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เป็นสถานที่ฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสถานที่ฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมวันแรก คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมวันที่สอง คลิก

รับมอบทรายอะเบท จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบทรายอะเบท จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมโรยลงในภาชนะที่มีน้ำขัง และท่อระบายน้ำรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมกัน หรือพื้นที่ส่วนกลาง ห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณรอบอาคารเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ชมภาพถ่ายเพิ่มเติม คลิก