เชิญชวนเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สร้างภูมิและลดภาวะความรุนแรงของโรค) โรงพยาบาล CGH สาขาพหลโยธิน ในราคาเข็มละ 330 บาท สมาชิกในครอบครัวสามารถฉีดได้ในราคาเดียวกัน ( Influenza virus vaccines ) 2023 Southern hemisphere 1. A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09-like strain 2. A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like strain 3. B/Austria) /1359417/2021-like virus 4. B/Phuket/3073/2013-like virus แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน ม.ต้น  คลิก และ แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิก

การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.30 น. งานพยาบาล โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จาก สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าบริการตรวจสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 27 ธันวาคม 2565 คลิก

การอบรมโครงการ “BDMS การอบรมการช่วยชีวิต”

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการอบรมโครงการ “BDMS การอบรมการช่วยชีวิต” โดยมีอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเปาโล เกษตร บรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน หรือ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียน ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ที่ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-14.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน (ตามความสมัครใจ) เพื่อเป็นการลดความรุนแรงจากการเกิดภาวะปอดอักเสบ โดยโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กำหนดเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ WALK-IN

กำหนดเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ WALK-IN วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร บริการฉีดวัคซีนโดย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จุดให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานพยาบาล ฝ่ายบริหารจัดการ จุดให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จุดที่ 1 ห้องพยาบาล อาคาร 1 ชั้น 1 พี่ยี้ จุดที่ 2 ห้องพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 อาจารย์พิมพิศา และพี่นาย จุดที่ 3 ห้องแนะแนว อาคาร 1 ชั้น 1 อาจารย์ประเวศ จุดที่ 4 ห้องกิจการนักเรียน อาคาร 2 ชั้น 1 พี่กุ้ง

ขอเชิญชวนทุกท่านนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ขอเชิญชวนทุกท่านนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine เพียง 330 บาท (ราคารวมค่าวัคซีนและค่าบริการทางการแพทย์) ชนิด 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 1. ชนิด A/Victoria/2507/2019 (H1N1) 2. ชนิด A/Darwin/9/2021 (H3N2) 3. ชนิด B/Austria/1357417/2021 4. ชนิด B/Phuket/3073/2013 แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ที่ แบบสำรวจสำหรับนักเรียน ม.ต้น https://bit.ly/3d7TaI6 แบบสำรวจสำหรับนักเรียน ม.ปลาย https://bit.ly/3Swis2W แบบสำรวจสำหรับผู้ปกครองและคนในครอบครัว https://bit.ly/3SnshQF สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โทรศัพท์ : 02-521-6550-2, 02-521-6554

การประกาศปิดห้องเรียนกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การประกาศปิดห้องเรียนกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดูประกาศ คลิก

เปิดเรียน On-Site แบบเต็มรูปแบบ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดเรียน On-Site แบบเต็มรูปแบบ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เมื่อมาเรียนนักเรียนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 1. สวมใส่หน้ากากอนามัย 2. ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3. เว้นระยะห่างทางสังคม

การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร “ปลอดกัญชากัญชง” การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียน

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 3 นักเรียน ม.1-6

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-10.00 น. และ เวลา 13.00-15.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 3 ตามความสมัครใจ เพื่อเป็นการลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาล ซีจีเอช พหลโยธิน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชมภายในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชมภายในโรงเรียน

รับมอบทรายอะเบท จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบทรายอะเบท จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมโรยลงในภาชนะที่มีน้ำขัง และท่อระบายน้ำรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

เข้าตรวจระบบสุขาภิบาลภายในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจระบบสุขาภิบาลภายในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของโรงอาหาร ระบบกักเก็บน้ำ รวมทั้งการตรวจสุขภาพของผู้สัมผัสอาหาร ให้มีการป้องกันและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ณ อาคารสาธิต 3 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) สำหรับนักเรียน ม.1-6

การเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) สำหรับนักเรียน ม.1-6 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน โทร. 02-552-8777 หรือ https://www.cgh.co.th/

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมกัน หรือพื้นที่ส่วนกลาง ห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณรอบอาคารเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ชมภาพถ่ายเพิ่มเติม คลิก