การเรียนปรับพื้นฐาน ช่วงเดือน เมษายน 2566 สำหรับนักเรียน ม.1 ขึ้น ม.2 และ นักเรียน ม.2 ขึ้น ม.3

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จะขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนคนใดต้องการเรียนปรับพื้นฐาน ช่วงเดือน เมษายน 2566 สมัครเรียนได้ที่ ฝ่ายวิชาการ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 02-521-0690 ต่อ 333 ฝ่ายวิชาการ

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี พ.ศ. 2565 ผลัดที่ 49

ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จำนวน 58 นาย เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี พ.ศ. 2565 ผลัดที่ 49 โดยมี อาจารย์สุวัตร์ ผาทอง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กองพันฝึกปกครองที่ 31 ดูแลประสานงานในห้วงระหว่างการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย อาจารย์สุวัตร์ ผาทอง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ วิทยาลัยครูพระนคร ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ วิทยาลัยครูพระนคร ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนเกียรติ ประถมบุตร เป็นประธานการประชุม ติดตาม การดำเนินงานของมูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษาในด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้อันดับสำรอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้อันดับสำรอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้อันดับสำรอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้อันดับสำรอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้อันดับสำรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เดินทางเข้าเยี่ยมค่ายพร้อมทั้งให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย อาจารย์ต้นสัก สนิทนาม ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการ Think, Care, Share

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. กลุ่มที่ปรึกษาเยาวชน (ASEAN Youth Advisory Group) มูลนิธิอาเซียน ได้จัดโครงการ Think, Care, Share ให้กับนักเรียนชุมนุมสื่อสารมวลชน สาธิตฯ พระนคร โดยมี อาจารย์นราธิป แก้วทอง ที่ปรึกษาชุมนุมกล่าวเปิดโครงการอบรม การอบรมนี้เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อและทักษะการแยกแยะข่าวลวงและข่าวปลอม โดยมีวิทยากรจากกลุ่มที่ปรึกษาเยาวชนเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสาธิต 3 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมนี้เป็นการประชุมเพื่อสรุปประเด็นสำคัญ ของการจัดการเรียนการสอนและติดตามผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและสารบรรณ โทร. 0-2521-0690 ต่อ 100 หรือ 123

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่าน พันตำรวจเอก ดร. สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมฯ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

โรงเรียนเป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) Digital Testing

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร เป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) Digital Testing ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่สมัครเข้าร่วมการสอบในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสาธิต 3 ชั้น 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้เข้าใจและเข้าถึงผู้เรียน”

ขอเชิญชวนครู-อาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้เข้าใจและเข้าถึงผู้เรียน” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ “การใช้งานแอปพลิเคชัน CHEM AR ในการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารของครูวิทยาศาสตร์” วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ปอง มณีศิลป์ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฟรี! 1.ค่าลงทะเบียน 2.คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน CHEM AR 3.เกียรติบัตร สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/c6VCaE4vrfD3Su2i8

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการสอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ อาคาร 15 และอาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

งานอำลา PM Farewell 64&67 “OMG จบซักที” นักเรียน ม.3 และ ม.6

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 14.30-16.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดงานอำลา PM Farewell 64&67 “OMG จบซักที” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทและข้อคิดการใช้ชีวิตและการศึกษาต่อ หลังสำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ไปแล้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมซ้อมดับเพลิง โดยสถานีดับเพลิง สำนักงานเขตบางเขน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.30-16.20 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิง เพื่อเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในการป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรให้ความรู้และสาธิตวิธีการดับเพลิง จากสถานีดับเพลิง สำนักงานเขตบางเขน ซึ่งมีบุคลากรและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟังและฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ภาพถ่ายโดย ชุมนุมสื่อสารมวลชน สาธิตฯ พระนคร และงานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ ชมภาพกิจรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-16.30 น. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ภายใต้การดำเนินงานโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (AntiFake News Center) ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียน ภาพถ่ายโดย งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ และชุมนุมสื่อสารมวลชน สาธิตฯ พระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.10 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการประชุม ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการในส่วนต่างๆ ของการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์ อาคารสาธิต 3 ชั้น 6 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โรงเรียนรับการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร รับการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ประเมินจากภายนอก ได้แก่ 1. คุณสมทรง ฝั่งชลจิตร 2. ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง และ 3. ดร.วาสนา บุญมาก โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครองและนักเรียน เข้ารับการสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และผู้แทนสนามสอบจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบจากโรงเรียนสารวิทยา จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียน ม.3

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 13 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 14.40-17.10 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดโครงการเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีทีมวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้ใน 4 รายวิชาสามัญ ณ ห้องประชุมอาคารสาธิต 3 ชั้น 6 ชมภาพกิจกรรมการเสริมความรู้เพิ่มเติมได้ที วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์

กิจกรรม Satit PM Theater

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-13.00 น. คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม Satit PM Theater ภายใต้โครงการ PM Talent Show โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ ฝึกความกล้าแสดงออก และยังช่วยสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแสดงความสามารถด้านดนตรี งานสาธิตวิชาการ ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแสดงความสามารถด้านดนตรี งานสาธิตวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาในต่างแดน

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาในต่างแดน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ทุติยพร (อ.ก้อย) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในโครงการ Art of Japan

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในโครงการ Art of Japan ประจำปีการศึกษา 2565 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

งานสาธิตวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร เข้าร่วมงาน สาธิตวิชาการ โดยได้ส่งอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การแสดงความสามารถด้านดนตรีสากลของนักเรียน และจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักเรียน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุง

วันที่ 30 มกราคม 2566 และ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุง เพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โดยได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุง ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน ห้องน้ำ หอประชุมโรงเรียน และบริเวณโดยรอบอาคารเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก