การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานคณะกรรมการนักเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อโรงเรียนของเรากันเยอะ ๆ นะ อย่านอนหลับทับสิทธิ์ ออกแบบโดย นางสาวปิยาภรณ์ กมลพาณิชย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-15.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการรับสมัครสอบครั้งนี้ได้มีผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (โควตา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (โควตา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมแนะนำตัวและแถลงนโยบายของผู้สมัครประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมแนะนำตัวและแถลงนโยบายของผู้สมัครประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาวเณวิสาข์ ไทรสาขา นักเรียนชั้น ม.4/1 หมายเลข 2 นางสาวบุญญาดา จันทรสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม.4/3 และหมายเลข 3 นางสาวธัญชนก ภัคกรณ์กุล นักเรียนชั้น ม.4/3 ซึ่งการเลือกตั้งประธานนักเรียนจะจัดให้มีการลงคะแนน ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมตามสิทธิ เสรีภาพ และบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีของประชาธิปไตย ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในปีนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งถึง 3 คนด้วยกัน จะเป็นใครกันบ้าง ไปรับชมกันเลย! ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นี้ อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนกันเยอะ ๆ ครับ ออกแบบโดย นายชวิน บริเวณไพศาล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่าน พันตำรวจเอก ดร. สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมฯ) เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พิจารณา หารือวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมอาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มกระตุ้น (ตามความสมัครใจ) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มกระตุ้น (ตามความสมัครใจ) เพื่อเป็นการลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาล ซีจีเอช พหลโยธิน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. และ 15.30 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ จ.สระบุรี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ของอาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วม ในวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30-17.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ พัฒนาการด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน และรับผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 และเรื่องอื่นๆ ตามสมควร ณ ห้องเรียน อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 และ 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบจากโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 32 โรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30-17.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน และรับผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 และเรื่องอื่นๆ ตามสมควร ณ ห้องเรียน อาคารสาธิต 2 ชั้น 2 และ 3 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30-17.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ พัฒนาการด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน และรับผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 และเรื่องอื่นๆ ตามสมควร ณ ห้องเรียน อาคารสาธิต 2 ชั้น 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก

มอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน ในกิจกรรม “ปันรักเพื่อน้อง ครั้งที่ 3”

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ร่วมมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน ในกิจกรรม “ปันรักเพื่อน้อง ครั้งที่ 3” โดยงานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่อยู่ใน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ชั้น 1 อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้ชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือก การคิดคะแนนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนแต่ละแผนการเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา และพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (Math Day)

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-16.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา และพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (Math Day) โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค และทีมวิทยากรจากมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา บรรยายให้ความรู้และทำกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #2

สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้เข้าถ่ายทำรายการกิจกรรมการเรียนการสอนของชุมนุมสื่อสารมวลชน สาธิตฯ พระนคร

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. รายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้เข้าถ่ายทำรายการกิจกรรมการเรียนการสอนของชุมนุมสื่อสารมวลชน สาธิตฯ พระนคร โดยมีอาจารย์นราธิป แก้วทอง และอาจารย์ต้นสัก สนิทนาม ที่ปรึกษาชุมนุม พร้อมด้วยนักเรียนชุมนุม ให้การต้อนรับและได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของชุมนุม การทำงานของแต่ละฝ่ายงาน รวมถึงได้นำผู้สื่อข่าวเข้าชมการจัดการเรียนการสอนคาบวิชาชุมนุมด้วย ณ อาคารสาธิต 2 ชั้น 1 และ 2 ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย ชุมนุมสื่อสารมวลชน สาธิตฯ พระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

เข้าพบขอพรปีใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าพบขอพรปีใหม่ จากท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และอาคารปฏิบัติการพลศึกษาและกีฬา

การตรวจสอบระบบสุขาภิบาลภายในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ได้เข้าทำการตรวจสอบระบบสุขาภิบาลภายในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของโรงอาหาร ระบบกักเก็บน้ำป้องกันและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ รวมทั้งได้เก็บตัวอย่างอาหารจากร้านค้าเพื่อตรวจสอบ ณ ศูนย์อาหารโรงเรียน อาคารสาธิต 3 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงความขอบคุณ แก่คณะผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (ลวบุรีเกมส์)

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารคณาจารย์ และนักเรียน มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงความขอบคุณ แก่คณะผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (ลวบุรีเกมส์) เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามบาสเกตบอล และห้องประชุมอาจารย์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

เข้ากราบนมัสการและขอพรจาก พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.45 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรโรงเรียน เข้ากราบนมัสการและขอพรจาก พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร

สวัสดีปีใหม่ 2566 และได้มอบกระเช้าให้แก่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนเกียรติ ประถมบุตร

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนครโดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 และได้มอบกระเช้าให้แก่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนเกียรติ ประถมบุตร ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ วิทยาลัยครูพระนคร ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 2 ชั้น 1

โครงการภาษาสร้างสรรค์ด้านการเขียน “สรรค์คำ สรรคน ปั้นเยาวชนนักเขียน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการภาษาสร้างสรรค์ด้านการเขียน “สรรค์คำ สรรคน ปั้นเยาวชนนักเขียน” โดยคณะวิทยากรมากความรู้ความสามารถ เก่งกาจด้านภาษา เน้น พาปฏิบัติจริง ทุกสิ่งเรียนรู้จากเกม รับสมัครจำนวนจำกัด 90 คน เท่านั้น ช้าอดหมดสิทธิ์ มีเกียรติบัตรและของรางวัลมากมาย สมัครได้ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรมฟรี!!!! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 3 กุมภาพันธ์ 2566 จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การแข่งขันโต้วาที “โต้คารมมัธยมวัดพระศรี”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที “โต้คารมมัธยมวัดพระศรี” เวลา 12.00-13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ รอบคัดเลือก แข่งขันวันที่ 9 มกราคม 2565 ญัตติ “ผิวขาวอมชมพูหรือจะสู้ผิวแทนสีน้ำผึ้ง” ฝ่านเสนอ ทีมชนาลินกรเนตร อเนกเขก ณ วัดพระศรี ฝ่ายค้าน ทีมมั่นใจไม่กลัว I’m fearless แข่งขันวันที่ 10 มกราคม 2565 ญัตติ “ตัวเล็กน่ารักน่าทะนุถนอมหรือจะสูงผอมแบบซุปเปอร์โมเดล” ฝ่านเสนอ ทีมกลัวดอกพิกุลจะร่วง ฝ่ายค้าน ทีมเน้นเข้าร่วมไม่เน้นชนะ แข่งขันวันที่ 11 มกราคม 2565 ญัตติ “ตาคมเข้มมีราศีหรือตาตี่แบบมีสไตล์” ฝ่านเสนอ ทีมใส่สูทขี่บิ๊กไบค์ ฝ่ายค้าน ทีมโต้วาทีวาใจ โต้กันไปกลายเป็นทะเลาะ

โครงการเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โครงการเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยวิทยากรภายนอก ได้แก่ – วิชาคณิตศาสตร์ – วิชาวิทยาศาสตร์ – วิชาภาษาอังกฤษ – วิชาภาษาไทย ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 14.40-17.10 น. ณ ห้องประชุมพลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์ อาคารสาธิต ๓ ชั้น ๖

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 โดยมีประธานมูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษาฯ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ รองคณบดี วิทยาลัยการฝึกหัดครู คณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรโรงเรียน ร่วมทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ลานอเนกประสงค์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ผู้บริหารโรงเรียน กล่าวอวยพรและแสดงความปรารถนาดีให้กับบุคลากรโรงเรียนและนักเรียนทุกคน

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียน กล่าวอวยพรและแสดงความปรารถนาดีให้กับบุคลากรโรงเรียนและนักเรียนทุกคน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 ณ สนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2566 จัดสอบ วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-521-0690 ต่อ 333 หรือ 02-544-8340 ฝ่ายวิชาการ ในวันและเวลาราชการ ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คลิก  

การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.30 น. งานพยาบาล โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จาก สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าบริการตรวจสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 27 ธันวาคม 2565 คลิก

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่าน พันตำรวจเอก ดร. สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมฯ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พิจารณา หารือวาระการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ในโอกาสนี้นายกสมาคมฯ และทางโรงเรียนได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2566 แก่กรรมการสมาคมฯ ณ ห้องประชุมอาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การลงนามข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมการลงนามข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ กับเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 แห่ง ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก