การประกวดสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ วรรณคดีกวีไทย

การประกวดสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ วรรณคดีกวีไทย วันภาษาไทย 26 มิถุนายน  กรอกใบสมัคร

ประกาศห้องเรียนและรายชื่อ ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564

ประกาศห้องเรียนและรายชื่อ ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2564 รายชื่อกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายชื่อกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายชื่อกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

แจ้งยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐานปีการศึกษา 2564 โดยจะคืนเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานและค่าเรียนวิชาพิเศษให้กับนักเรียนทุกคน โดย ม.1 และ ม.4 คินเงินในวันปฐมนิเทศ (วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้ง) ส่วนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 จะคืนเงินในวันชำระค่าเทอม (วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้ง)

ประกาศเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ทางโรงเรียนประกาศเปิดภาคเรียนในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยเริ่มเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยจะเรียนผ่านโปรแกรม Zoom และ Google Meet (รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

ประกาศ แจ้งการส่งใบ ปพ.1 นักเรียนใหม่ ม.1และ ม.4

ประกาศ ท่านผู้ปกครองสามารถส่งใบ ปพ.1 ของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในรูปบบไฟล์ Pdf หรือ ไฟล์รูปภาพ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ที่ ลิงค์นี้ https://forms.gle/bmXrW9R5uT8kq3kE8 ได้เลยครับ

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต

ประกาศ มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของ Covid -19

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)

ประกาศมาตรการการเฝ้าระวังจากการระบาดของ Covid-19

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑)

ประกาศโรงเรียนปิดทำการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ฉบับที่ 8 ให้มหาวิทยาลัยปิดทำการระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2564 ทางโรงเรียนจึงขอปิดทำการในวันที่ 16 เมษายน 2564 และวันที่ 19 เมษายน 2564 ตามประกาศที่แนบมานี้

แจ้งงดการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 มีความรุนแรงมากขึ้น ทางโรงเรียนจึงของดการเรียนปรับพื้นฐาน  ในระหว่างวันที่ 19-30 เม.ย.64 ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 เม.ย. 64 และให้ติดตามประกาศต่าง ๆ ที่ www.wpm.ac.th หรือ ทางเพจโรงเรียนเป็นระยะ ๆ

ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ระบาดระลอกใหม่

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา [ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร]

การอบรม เรื่อง การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในองค์กร

การอบรมพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในองค์กร วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสาธิต 3 ชั้น 2 โดย วิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ อ.ปานทิพย์ ดอนขันไพร

คำสั่งแต่งตั้ง รองคณบดีและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

หนังสือ แต่งตั้งรองคณบดี วิทยาลัยการฝึกหัดครู และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การเตรียมความพร้อมการสอบ ONET ระดับชั้น ม.6

โรงเรียนจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ หอประชุมโรงเรียน ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 – 25  กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

การมอบตัวระดับชั้น ม.1 (โครงการพิเศษ 2564)

อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ปฐมพร บุญลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายริหารจัดการกล่าวต้อนรับนักเรียนที่มามอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564 (โครงการพิเศษ) นับเป็นนักเรียนรุ่นที่ 68

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง    ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบางเขนและบริเวณใกล้เคียง เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน

โรงเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  ภายหลังจากปิดสถานศึกษาไปด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนทั้งหมด ได้แก่ หอประชุม โรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องเรียน ซุ้มม้านั่งและโถงทางเดิน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ดำเนินการโดยกองพันทหารสื่อสารที่ 21 กองทัพภาคที่ 1

เลื่อนวันสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง  เลื่อนวันสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๔