พิธีไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.09 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธีไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ หอพระประจำโรงเรียน หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต ตำแหน่งอาจารย์ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เอกสารประกาศ คลิก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายแดนไทย ตาก้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศีกษา 2565 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรองชนะเลิศประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 11 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ สนามเทนนิส ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ประพันธ์ ล้ำนาค อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายแดนไทย ตาก้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศีกษา 2565 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรองชนะเลิศประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การเรียนเสริมปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-13.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการเรียนเสริมปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 พร้อมทั้งสอนเสริมพิเศษให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่สนใจ ณ ห้องเรียนอาคารสาธิต 1 และ 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การแจกหนังสือเรียน-อุปกรณ์การเรียน (สมุด)ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-15.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน-อุปกรณ์การเรียน (สมุด)ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมสงกรานต์ สงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

งานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์ สงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมสงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์ บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และอาจารย์อาวุโสของโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการประกวดแข่งขันวาดภาพ Graphic Design Poster ภายใต้หัวข้อ “สืบสานสงกรานต์ไทยสไตล์ Y2K” เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก      

ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-521-0690 ต่อ 333 ฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-521-0690 ต่อ 333 ฝ่ายวิชาการ

การจัดทำเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (TOR)

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-15.30 น. งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดประชุมการจัดทำเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (TOR) โดยมี อาจารย์ดวงใจ โชว์ทะเล หัวหน้างานพัสดุ-ครุภัณฑ์ และคุณวรรณศิริ พุ่มศิริ นักวิชาการพัสดุแนะนำกระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เข้าประชุม เพื่อให้แต่ละโครงการ/กิจกรรม ได้รับพัสดุหรืองานจ้าง ตรงตามความต้องการ และถูกวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการ SINGAPORE CAMP 2023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาในต่างแดน ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดโครงการ SINGAPORE CAMP 2023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาในต่างแดน ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ และกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยมี อาจารย์ทุติยพร บุญลี อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และบริษัท ฟ้าสวย แทรเวล ให้การดูแลนักเรียนและพาทัศนศึกษาในครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรม “การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดโครงการอบรม “การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้าและ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรในการอบรม บรรยายให้ความรู้รวมไปถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรในมิติด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปกป้องและคุ้มครองเด็กจากภัยทางเพศออนไลน์

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปกป้องและคุ้มครองเด็กจากภัยทางเพศออนไลน์ โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากคุณภัสวรรณ เม่นทอง และคุณณัชวลัย สุวรรณฑัต จากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยทางเพศจากสื่อออนไลน์ ให้กับบุคลากรโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การแจกเอกสารทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการแจกเอกสารทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ สัญจร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ สัญจร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ และผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ทางสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมอง พร้อมทั้งปัญหาต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน (รร.มัธยมสาธิตฯ, รร.ประถมสาธิตฯ และศูนย์สาธิตการบริบาลฯ) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาในอนาคต ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้เข้าใจและเข้าถึงผู้เรียน”

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้เข้าใจและเข้าถึงผู้เรียน” และ “การใช้งานแอปพลิเคชัน CHEM AR ในการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารของครูวิทยาศาสตร์” โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่าน พันตำรวจเอก ดร. สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมฯ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พิจารณา หารือวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และบุคลากรฝ่ายวิชาการ โดยประธานได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมฝ่ายบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ฝ่ายบริหารจัดการ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมฝ่ายบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ปฐมพร บุญลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารจัดการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการ โดยประธานได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และอาจารย์พี่เลี้ยง ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครบตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

เข้าศึกษา-ดูงาน แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียน เข้าศึกษา-ดูงาน แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ตัวสำรอง)

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ตัวสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การเรียนปรับพื้นฐาน ช่วงเดือน เมษายน 2566 สำหรับนักเรียน ม.1 ขึ้น ม.2 และ นักเรียน ม.2 ขึ้น ม.3

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จะขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนคนใดต้องการเรียนปรับพื้นฐาน ช่วงเดือน เมษายน 2566 สมัครเรียนได้ที่ ฝ่ายวิชาการ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 02-521-0690 ต่อ 333 ฝ่ายวิชาการ

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี พ.ศ. 2565 ผลัดที่ 49

ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จำนวน 58 นาย เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี พ.ศ. 2565 ผลัดที่ 49 โดยมี อาจารย์สุวัตร์ ผาทอง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กองพันฝึกปกครองที่ 31 ดูแลประสานงานในห้วงระหว่างการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย อาจารย์สุวัตร์ ผาทอง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ วิทยาลัยครูพระนคร ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ วิทยาลัยครูพระนคร ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนเกียรติ ประถมบุตร เป็นประธานการประชุม ติดตาม การดำเนินงานของมูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษาในด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้อันดับสำรอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้อันดับสำรอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้อันดับสำรอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้อันดับสำรอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้อันดับสำรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เดินทางเข้าเยี่ยมค่ายพร้อมทั้งให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย อาจารย์ต้นสัก สนิทนาม ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการ Think, Care, Share

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. กลุ่มที่ปรึกษาเยาวชน (ASEAN Youth Advisory Group) มูลนิธิอาเซียน ได้จัดโครงการ Think, Care, Share ให้กับนักเรียนชุมนุมสื่อสารมวลชน สาธิตฯ พระนคร โดยมี อาจารย์นราธิป แก้วทอง ที่ปรึกษาชุมนุมกล่าวเปิดโครงการอบรม การอบรมนี้เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อและทักษะการแยกแยะข่าวลวงและข่าวปลอม โดยมีวิทยากรจากกลุ่มที่ปรึกษาเยาวชนเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสาธิต 3 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก