รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและสารบรรณ โทร. 0-2521-0690 ต่อ 100 หรือ 123

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมีการประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทง การประกวดขัดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง การประกวดเทพบุตร และนางนพมาศ การออกร้านตลาดนัดท้องถิ่น ขบวนแห่พร้อมชุดการแสดงของนักเรียน ทั้งนี้คณะผู้บริหาร อาจารย์และตัวแทนนักเรียนได้ร่วมลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำของโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1 คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2 คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 3 คลิก

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง จัดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สังกัดสำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ โดยจะมีการสอบธรรมศึกษาในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนผู้ขอเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 339 คน และธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 114 คน รวมทั้งสิ้น 513 คน รายนามตามบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบดังนี้ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าทดสอบความรู้ นักธรรมศึกษาชั้นตรีและโท คลิก หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน (อาคารสาธิต 2 ชั้น 1)

การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับจังหวัด (ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร)

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท ได้เข้ารอบ อันดับ 3 ระดับ ม.ต้น การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับจังหวัด (ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร) งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2565 โดยได้ทำการตัดสินผ่านวิดีโอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จัดประกวดโดย กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนผู้นำเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนผู้นำเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 “IMD Youth Leadership Camp 2022” โดยกิจกรรมได้ดำเนินการจัดโดยวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการฯ ในครั้งนี้ โดยได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการและกิจกรรมนิทรรศการของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมห้องสมุด ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม มอบสื่อการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่านบอร์ดเกมส์ (Justics Game)

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่านบอร์ดเกมส์ (Justics Game) และได้มอบสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องสมุดโรงเรียน อาคารสาธิต 2 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่านบอร์ดเกมส์ (Justics Game) ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การอบรมจัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารประเมินตนเอง (SAR)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารประเมินตนเอง (SAR)” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี อาจารย์อารีรัตน์ แสนคำ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่อาจารย์ในครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม คัดเลือกระดับภาค กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดระดับภาค ในการประกวดบรรยายธรรม คัดเลือกระดับภาค กรุงเทพมหานคร งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2565 ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร