ติดต่อโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
WatPhrasrimahadhat secondary demonstrationschool of Phranakhon Rajabhat University
7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10220 โทร.0-2521-0690 โทรสาร. 0-2521-7187

แผนที่โรงเรียน