โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานลอยกระทงในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยมีกิจกรรมประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
002.jpg003.jpg
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10220
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนได้ที่ : komvech@gmail.com ติดต่อ Webmaster