โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอขอบคุณ ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ครู นักเรียน และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมจัดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมียอดรวมทั้งสิ้น 1,076,798 บาท
001.jpg002.jpg003.jpg004.png
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10220
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนได้ที่ : komvech@gmail.com ติดต่อ Webmaster