ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พัฒนันท์ การุญบุญญานันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 (2nd ISSI 2021) ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) หัวข้อ “ผลของการฉีดวัคซีนในการลดอัตราผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยและต่างประเทศ”

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน ที่ Materials Today: Proceedings, ISSN 2214-7853 ฐานข้อมูล Scopus เรื่อง “The Study of Environmental Stabilization for Natural Color Dyed of Eggshell Powder Filled in Polylactic Acid Bio-composites”

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ Journal of Modern Learning Development, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3, หน้า 283-297. ฐานข้อมูล TCI 2 เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ทฤษฎีอะตอมฮโดรเจนของบอร์ห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรียนแบบเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L)”

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1, หน้า 101-114. ฐานข้อมูล TCI 2 เรื่อง “การพัฒนาวัสดุผสมจากแป้งข้าวเจ้าและเจลาตินที่สกัดได้จากหนังปลานิล (Oreochromis nicoticus)”

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุธีร์ คำแก้ว และ อ.ชิดาพันธุ์ มูลผล การนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 11th National and 5th International PIM Conference 2021) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, จังหวัดนนทบุรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ในการตีพิมพ์บมความวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง  “The Effects of Online Learning during the Outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) towards Grade 10-12 Thai Students’ Opinions”.

ประกาศการรับสิทธิ์โครงการเรียนฟรี 15 ปี ทุกระดับชั้น และการรับหนังสือชั้น ม.1

ประกาศการรับสิทธิ์โครงการเรียนฟรี 15 ปี ทุกระดับชั้น และการรับหนังสือชั้น ม.1

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยจะเป็นการปฐมนิเทศออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดย อ.ที่ปรึกษาจะส่ง ID และ Passcode ให้ผู้ปกครองผ่านทางไลน์กลุ่มห้องครับ และผู้ปกครองสามารถใช้ User ของนักเรียนในการปฐมนิเทศพร้อมนักเรียนได้เลยครับ

การติดตั้งและใช้งานแอพพลิเคชั่น Student care

ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น studentcare และ ลงทะเบียนเข้าใช้งาน เพื่อใช้ในการติดตามนักเรียนและข่าวสารต่าง ๆ โดยศึกษาวิธีการจากคลิปวีดีโอ ดังนี้ครับ 1. สำหรับนักเรียน https://www.youtube.com/watch?v=YO_FrRUh140 2. สำหรับผู้ปกครอง https://www.youtube.com/watch?v=ISIDKaK6Bi0 3. หากผู้ปกครองติดปัญหาในการใช้งานหรือต้องการสอบถามขั้นตอนการติดตั้งหรือเข้าใช้งานไม่ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์ @studentcare ได้เลยครับ

ประกาศให้เรียนออนไลน์ ตลอดเดือนมิถุนายน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ทางโรงเรียนอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม และประกาศของ กทม. ห้ามใช้อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการเรียนสอนผ่านทางออนไลน์ (Zoom) ตลอดเดือน มิถุนายน ตามเอกสารที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ครับ

แจ้งการจัดกิจกรรม Homeroom

ตามที่โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 (แบบออนไลน์) นั้น เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในรูปแบบการเรียนและข่าวสารต่าง ๆ ทางโรงเรียนจัดให้มีการ Home room ในวันที่ 31 พ.ค. 2564 ในเวลา 10.00 น. ทุกห้องเรียน โดย อ.ที่ปรึกษาจะแจ้งไปในไลน์กลุ่มของนักเรียนครับ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    

แจ้งเปิดภาคเรียนตามกำหนดการเดิม 1 มิ.ย.64

ทางโรงเรียนประกาศเปิดภาคเรียนตามกำหนดการเดิมในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยเริ่มเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยจะเรียนผ่านโปรแกรม Zoom และ Google Meet (รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

การประกวดสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ วรรณคดีกวีไทย

การประกวดสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ วรรณคดีกวีไทย วันภาษาไทย 26 มิถุนายน  กรอกใบสมัคร

ประกาศห้องเรียนและรายชื่อ ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564

ประกาศห้องเรียนและรายชื่อ ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2564 รายชื่อกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายชื่อกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายชื่อกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

แจ้งยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐานปีการศึกษา 2564 โดยจะคืนเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานและค่าเรียนวิชาพิเศษให้กับนักเรียนทุกคน โดย ม.1 และ ม.4 คินเงินในวันปฐมนิเทศ (วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้ง) ส่วนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 จะคืนเงินในวันชำระค่าเทอม (วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้ง)

ประกาศเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ทางโรงเรียนประกาศเปิดภาคเรียนในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยเริ่มเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยจะเรียนผ่านโปรแกรม Zoom และ Google Meet (รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

ประกาศ แจ้งการส่งใบ ปพ.1 นักเรียนใหม่ ม.1และ ม.4

ประกาศ ท่านผู้ปกครองสามารถส่งใบ ปพ.1 ของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในรูปบบไฟล์ Pdf หรือ ไฟล์รูปภาพ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ที่ ลิงค์นี้ https://forms.gle/bmXrW9R5uT8kq3kE8 ได้เลยครับ