นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-17.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดย สำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

บริษัทรอยส์ เซอร์วิส จำกัด ได้สนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาเทนนิส มูลค่า 30,000 บาท แก่ชมรมเทนนิสของโรงเรียน

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ฐิตา ทุมเกิด ประธานกรรมการบริหาร บริษัทรอยส์ เซอร์วิส จำกัด ได้สนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาเทนนิสเสื้อแจ๊คเก็ต เสื้อทีมแข่งขันนักกีฬา มูลค่า 30,000 บาท แก่ชมรมเทนนิสของโรงเรียน โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรและนักกีฬา ร่วมรับมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีท่าน พันตำรวจเอกดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมฯ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ผู้ปกครองและครูฯ ได้ประชุมติดตามการดำเนินงาน พิจารณา หารือวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ zoom meeting ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรมการ Streaming ขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30-16.30 น. โรงเรียน จัดโครงการอบรมการ Streaming ขั้นพื้นฐาน โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์คมเวช แดงประไพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักการ และแนวทางการประยุกต์ใช้งาน การ Streaming ขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนที่สนใจ ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 3 ชั้น 6 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 33 “อรุณเกมส์” (ประชุมครั้งที่ 2)

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 33 “อรุณเกมส์” (ประชุมครั้งที่ 2) โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร และผู้แทนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 13 แห่ง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล การประกวดแข่งขันขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณแม่

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล การประกวดแข่งขันขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – สมาคมวิทยาศาสตร์ – อพวช. สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียน เป็นสถานที่ฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเคสนักเรียนที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ (Case Meeting) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. โรงเรียน จัดประชุมเคสนักเรียนที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ (Case Meeting) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. โรงเรียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) โดยมี อาจารย์ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ชี้แจง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การแข่งขันและได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนศึกษา ครั้งที่ 8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนศึกษา ครั้งที่ 8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จัดโดย วิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนศึกษา ครั้งที่ ๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดย สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กชายนัทธ์ พัฒน์กุลธนัตถ์ เด็กหญิงทอฝัน กุลด้วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมประกวด Recycle Fashion Show เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.40-16.20 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวด Recycle Fashion Show เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบรางวัล การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และการประกวด Recycle Fashion Show พร้อมกล่าวปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. โรงเรียน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุผู้แทนร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร จำกัด และคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มรภ.พระนคร ร่วมมอบทุนการศึกษาในประเภทต่างๆ ให้กับนักเรียน จำนวน 64 ทุน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรของโรงเรียน เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหารเนื่องในวันคล้าย วันเกิด 8 สิงหาคม 2566 สิริอายุ 88 ปี ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น. การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ที่รับผิดชอบหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม ชี้แจง ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาที่ตรงตามความสนใจและความสามารถของนักเรียน และให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง และก้าวทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30-17.30 น. โรงเรียน จัดกิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน และรับผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเรื่องอื่นๆ ตามสมควร ณ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1-2 และอาคารสาธิต 2 ชั้น 3 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประกวดแข่งขับร้องเพลง “บทเพลงเทิดพระคุณแม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-13.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการประกวดแข่งขับร้องเพลง “บทเพลงเทิดพระคุณแม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้แบ่งการประกวด ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

กิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30-17.30 น. โรงเรียน จัดกิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน และรับผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเรื่องอื่นๆ ตามสมควร ณ ห้องเรียนประจำของนักเรียน อาคารสาธิต 2 ชั้น 2-3 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-13.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2566 ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสนามวอลเลย์บอล หน้าหอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 88 ปี แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 88 ปี แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 10 ทุน ณ ศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพ

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “70 ปี พ.ม. สุนทรียศาสตร์” ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลการประกวดเล่านิทานอีสปภาษาถิ่น

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลการประกวดเล่านิทานอีสปภาษาถิ่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30-17.30 น. โรงเรียน จัดกิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน และรับผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเรื่องอื่นๆ ตามสมควร ณ ห้องเรียนประจำของนักเรียน อาคารสาธิต 2 ชั้น 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ได้ร่วมกิจรรมร้องเพลงกิจกรรมพิธีไหว้ครู และวันครบรอบ 70 ปี พ.ม.

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ได้ร่วมกิจรรมร้องเพลงประสานเสียงกิจกรรมพิธีไหว้ครู และร้องเพลง “พ.ม.รำลึก 70 ปี” เนื่องในวันครบรอบ 70 ปี พ.ม. ณ บริเวณหน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน ที่ได้มอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับทางโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน ที่ได้มอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับทางโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 สำหรับบุคลากรและนักเรียน ที่เริ่มมีอาการหรือเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ จำนวน 320 ชุด ณ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

การฝึกซ้อมกีฬา ขบวนพาเหรด คณะกองเชียร์ และจัดเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งสแตนเชียร์

ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30-18.00 น. โรงเรียน จัดให้มีการฝึกซ้อมกีฬา ขบวนพาเหรด คณะกองเชียร์ และจัดเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งสแตนเชียร์ ของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของคณะสีในการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาภายใน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก