โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Wat Phrasrimahadhat secondary demonstration school of Phranakhon Rajabhat University

   หน้าแรก    แนะนำโรงเรียน    หน่วยงาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้    ปฏิทินโรงเรียน    สมาคมผู้ปกครอง ฯ    ประเมินการสอน    E-learning    ติดต่อ  แกลลอรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคะแนนสอบ Pretest ประจำปีการศึกษา 2560

กรุณากรอก รหัสประจำตัวสอบให้ครบทั้ง 5 หลัก