คู่มือการติดตั้งโปรแกรมและเข้าเรียนด้วยโปรแกรม Zoom >>News

คลิปวีดีโอ การติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting >> News

คลิปวีดีโอ การเข้าเรียนด้วยโปรแกรม Zoom >> News

—————————————————————————————————————————————————————

ตารางเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ 

เลือกระดับชั้น