กำหนดการซื้อหนังสือเรียนและรับสิทธิ์โครงการเรียนฟรี

กำหนดการซื้อหนังสือ และรับสิทธิ์โครงการเรียนฟรี เวลา 9.00 – 15.00 ที่หอประชุมโรงเรียน
ม.1 และ ม.4 วันที่ 25 พ.ค. 2563
ม.2 และ ม.3 วันที่ 26 พ.ค. 2563
ม.5 และ ม.6 วันที่ 27 พ.ค. 2563