กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 8.00 -12.00 น.

ม.1 วันที่ 6 มิถุนายน 2563
และม.4 วันที่ 7 มิถุนายน 2563