ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม e-sport (ROV)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม e-sport (ROV) ในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563

  1. นายกิตติพิชญ์ ปิ่นถาวรรักษ์
  2. นายจักรพงษ์ ติยวุฒิโรจนกุล
  3. นายตรีรัฐ นนทลี
  4. นายปฏิพล เสนาะ
  5. นายศิลวัต  กลัดทอง