ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ในการตีพิมพ์บมความวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง  “The Effects of Online Learning during the Outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) towards Grade 10-12 Thai Students’ Opinions”.