กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ของนักเรียนชั้น ม.ต้น และ เข็ม 2 ของนักเรียน ม.ปลาย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง