ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
📌📌รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย📌📌
ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO)
สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร