โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน
เพื่อสร้างแหล่งการอ่านหนังสือออนไลน์ที่เปิดให้นักเรียนได้ใช้ทั่วประเทศ

ลิงก์ดาวน์โหลดภาพถ่ายเพิ่มเติม