โครงการจิตอาสา บริจาคสิ่งของ

โครงการจิตอาสา บริจาคสิ่งของ
สิ่งของที่รับบริจาค
หนังสือ สมุด เสื้อผ้า ชุดนักเรียน รองเท้า อุปกรณ์การเรียน
เปิดรับของ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 11 เมษายน 2565
ที่อยู่สำหรับบริจาคสิ่งของ
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 090-008-4295