การรับสิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รายการหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน (สมุด)

ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2565
📌📌รายการหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน (สมุด)📌📌
โรงเรียนจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบถึงกำหนดการ
รับหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน (สมุด) ในภายหลัง
เนื่องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการ