การแนะนำการใช้งานระบบ “Student Care Solution”

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการจัดแนะนำการใช้งานระบบ “Student Care Solution
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา”
โดยได้รับเกียรติจากทีมอบรมการใช้งาน บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด
แนะนำการใช้งานเมนูและเครื่องมือต่าง ๆ ของระบบ Student Care Solution ให้แก่อาจารย์ในครั้งนี้
ณ หอประชุมโรงเรียน