ขอทำการปิดรับบริจาค โครงการจิตอาสาบริจาคสิ่งของ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นวันสุดท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานคณะกรรมการนักเรียน
ประกาศ
ขอทำการปิดรับบริจาค
โครงการจิตอาสาบริจาคสิ่งของ
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นวันสุดท้าย
ทางคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณผู้ที่มาบริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูง
รบกวนทุกท่านช่วยทำแบบประเมิน โครงการจิตอาสาบริจาคสิ่งของ สามารถประเมินได้ที่
สามารถประเมินได้ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง งานคณะกรรมการนักเรียน