ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)

ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการลงทะเบียนชุมนุม คลิก

รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนชุมนุม คลิก

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์