การชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าเทอม)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565
นักเรียน ม.2 และ 6
ชำระเงินในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา 08.00-12.00 น.
นักเรียน ม.3 และ 5
ชำระเงินในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา 08.00-12.00 น.
ณ หอมประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร