กิจกรรม PM Talens Week

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
เชิญชวนนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม PM Talens Week
กิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นนักร้อง นักเต้น นักดนตรี หรืออื่น ๆ ก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับ
เราจะเริ่มแสดงกันครั้งแรกในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
อย่าลืมมาลงทะเบียนและมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเยอะ ๆ นะครับ
แล้วเจอกัน
Thank you designed by;
ปิติพงศ์ ผลแก้ว ประธานนักเรียน