พิธีเปิดกองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.30-16.20 น.
ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) จำนวน 570 คน เข้าร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าหอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ โดยมี อาจารย์นราธิป แก้วทอง

หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และผู้อำนวยการฝึกกล่าวต้อนรับและให้แนวคิดการเรียนวิชาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565
พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก