รายชื่อทีมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ งานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร

รายชื่อทีมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
งานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565