ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ถึง
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารสาธิต 1 ชั้น 1