เปิดให้บริการห้องสมุดออนไลน์ E-Book

ประชาสัมพันธ์ จากห้องสมุด โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขณะนี้ห้องสมุดได้เปิดให้บริการห้องสมุดออนไลน์
นักเรียนสามารถดาวน์โหลด หรือยืม E-book มาอ่านได้บนคอมพิวเตอร์
ไอแพด แทบเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของนักเรียนเอง และสามารถยืมหนังสืออ่านได้จากทุกที่ทุกเวลา
นักเรียนสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งบนเว็บ https://elibrary-wpm.hibrary.me/
และแอปพลิเคชัน iOS และ Android สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน