แจ้งการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง แจ้งการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ดาวน์โหลดเอกสารคำยินยอมเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่