ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2565