การแนะนำตัวคณะทำงานกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
งานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมแนะนำตัวคณะทำงานกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โดยนายภคภาส อัศวศิริวิลาศ ประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ได้กล่าวแนะนำคณะทำงานกรรมการนักเรียน
ประกอบด้วยรองประธานนักเรียนทั้ง 5 ฝ่าย และฝ่ายเลขานุการ ซึ่งจะเป็นทีมงานที่สำคัญในการช่วยเสนอกิจกรรม
ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในปีการศึกษา 2565
ณ สนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 (ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง)